Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Bagarmossen

Framtidsfullmakt

Tanken med en framtidsfullmakt är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem (=fullmaktshavare) som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är beslutskapabel, om du i framtiden blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Detta i stället för att kommunen utser en "god man".

Fullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter. En ersättare bör även utses om fullmaktshavaren av någon anledning inte kan utföra sina uppgifter.

Hur skriver du en framtidsfullmakt?

Det finns formella krav på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig:

— Du måste kunna ta hand om dina angelägeheter när du skriver fullmakten.

— Fullmakten ska vara skriftlig (alltså i pappersform).

— Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt.

— Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare.

— Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten ska omfatta.

— Övriga villkor för fullmakten ska anges.

— Fullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är fullmaktshavare får inte bevittna fullmakten. Inte heller släkt eller andra närstående.

Vad kan en framtidsfullmakt gälla för?

Fullmakten kan gälla för både personliga och ekonomiska angelägenheter. Ekonomiska angelägenheter kan till exempel vara att betala räkningar, förvalta banktillgångar, ta hand om avtal med mera. Personliga angelägenheter kan vara att ansöka om särskilt boende eller att kunna bistå fullmaktsgivaren vid vårdkontakter.

Uppdraget som fullmaktshavare

En fullmaktshavare har rätt att utföra de uppgifter som du har beskrivit i fullmakten och är skyldig att agera i enlighet med dina intressen eller förmodade vilja.

När upphör framtidsfullmakten?

Fullmaktsgivaren kan återkalla fullmakten. Den upphör också att gälla om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga.

Exempel på framtidsfullmakt Pdf, 161.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lag om framtidsfullmakter SFS 2017:310 Pdf, 29.2 kB, öppnas i nytt fönster.