Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Trångsund

Vår historia
pro 1964

Foto Yvonne Rask

60 år med PRO Trångsund 1964-2024 (kort historik, text Ylva Johansson)

”Två kvinnor startade intresset för pensionärsförening här i Trångsund. Det var Signe Pettersson och Karin Johansson, som båda voro mycket aktiva och duktiga och lockade till möten och gemenskap. Av protokollen framgår att de två voro mycket idérika och handlingskraftiga och att de hade anlag för glatt och vänligt samarbete. Dessutom hade de humor och arbetsglädje. De ordnade paketauktioner, handarbetsförsäljningar, konserter och utflykter.” Citat från första verksamhetsberättelsen.

Föreningens namn var Trångsunds Pensionärsförening. Redan 1965 ändrades namnet till PRO Trångsund. Under föreningens första fyra år var Knut Andersson ordförande. Under åren som gått har vi haft 12 ordföranden, inräknat nuvarande ordförande Birgitta Berg, som varit det sedan 2021.

Vid första årsmötet 1964 var det 27 medlemmar, vid årsmötet 2013 var vi 556 medlemmar. Den största ökningen skedde i början på 2000-talet.Föreningen växte och på inrådan av PRO distriktet delade vi 1982 vår förening och PRO Skogås bildades, inte helt smärtfritt i starten. Stor minskning skedde under pandemin, numera är vi drygt 400, varav 70 % är kvinnor. Vi ökar långsamt igen.

Medlemsavgiften 1964 var 5 kr och idag är den 330 kr. Avgiften idag är delad, 70 kr till vår förening, 60 kr till distriktet, som utbildar oss och 200 kr till PRO centralt, som driver intressepolitik och ger oss tidningen PRO pensionären.

1982 fick vår förening ett kontor på Lindåsen i Skogås. 1999 gick flytten till Eklunden där vi har ett litet kontor ”holken” och haft tillgång till små mötes-lokaler. Vår egen föreningslokal på Tornslingan, kallad ”11:an” fick vi 2021 och där ryms mindre grupper, möten och förråd. Medlemsmötena växte 1980 ur Stortorps bygdegård och flyttade till Mariakyrkan i Skogås.

2007 startades PRO Trångsunds ”Hemsida” där all verksamhet, samt vår- och höstprogram finns tillgängligt för medlemmar. 2017 startade Facebook och 2023 månadsbladet PåGång. Medlemsmötena har varit och är vårt viktigaste informationsforum – här hör du först allt nytt som händer – här har du som medlem möjlighet att göra din röst hörd och påverka – här träffar du vänner och umgås.

Kulturluncher, som senare kallats trivselluncher, har arrangerats i Stortorps bygdegård nästan från begynnelsen. Där har under åren bjudits på varmrätt, goda drycker, kaffe med kaka, lotterier, allsång, musik, dikter och historier. Numera är det mest god mat och trivsam samvaro. Våra medlemmar vill träffas och umgås, så numera träffas vi även vid PUB-aftnar, det mysiga fredagsfikat på ”11:an” och grillträffar i Stortorpsparken.

Studie- och cirkelverksamheten har varit omfattande i föreningen under åren. De senaste åren har vi haft cirka 300 medlemmar/år som deltagit i en eller flera cirklar/kurser. Utbildningar och stimulans för funktionärer, som genomförts nästan varje år, har spelat en viktig roll i föreningens utveckling.

Efterfrågan på resor och utflykter har varit stor, ca 450 deltagare/år, många deltar vid flera tillfällen. Att samlas till reseträffar var tidigare ett viktigt forum för att träffa researrangörer, lära om bättre och tryggare resor, samt påverka och föreslå resmål, utflykter och andra sevärdheter.

Friskvårdsaktiviteterna har varit och är Promenader, Bordtennis, Qigong, Bridge, Canasta, Gå-fotboll, Tipspromenader, Bangolf, Line dance, Kör-sång, Gammeldans och Friluftsdagar. Den största är Boule med ca 40 medlemmar som spelar året runt och även deltar i tävlingar. Vår förening arrangerade 2003-2013 under 10 år ”Södertörns-mästerskapet” en boule-tävling för PRO:are på Södertörn. Det var 144 spelare varje gång från 10-12 PRO föreningar. Trångsund vann PRO DM i boule 2014. Veteranvetartävlingen är en landsomfattande tävling som PRO arrangerar.
Vår förening deltog under flera år, 2011 kom vi på en hedrande 5 plats.

Pandemin 2020 – 2022 påverkade oss mycket och vi minskade i medlems-antal. Vi insåg hur mycket vi ville träffas och startade flera aktiviteter för att motverka isolering och ensamhet. Exempel på aktiviteter: Boule utomhus hela året, Qigong utomhus, Quiz på hemsidan, Tipspromenader, Grillträffar och Kulturträffar i Stortorpsparken. Vi kunde också konstatera att Stortorpsparken blev och fortfarande är basen för våra utomhusaktiviteter.

Vår förening har genom åren drivit pensionärernas intressen genom att motionera i kommunen, till PRO-kongresser och på många andra sätt.

Inget av detta har kunnat genomföras utan betydande ideellt arbete!

PRO Historia

I snart 80 år har PRO funnits som en oberoende kraft för att samla pensionärer i påverkansarbete, men också som en mötesplats för gemenskap, glädje, hälsa och personlig utveckling.

PRO:s officiella historia börjar under brinnande världskrig, 1942 i Malmö. Där hölls nämligen den första konstituerande kongressen. Malmö blev riksorganisationens hemvist under många år, ända fram till 1977. Då flyttade kansliet till Stockholm. Vilken som är den äldsta PRO-föreningen är en definitionsfråga. Föreningen i Göteborg, som tog initiativet till bildandet av PRO, anses ibland som den äldsta. Den bildades 1938. Men PRO-föreningen i Grängesberg bildades redan 1936. Den föreningen gick dock inte in i PRO förrän 1946.

I början var det en hel del politiska stridigheter i PRO-föreningen. Majoriteten av medlemmarna ville ha en verksamhet som liknade dagens, men en mindre del hade mer partipolitiska mål. Majoriteten uteslöt så småningom dem som ville utnyttja föreningen för sina politiska syften.

PRO var från starten partipolitiskt obundet. Från början hette organisationen Sveriges Folkpensionärers Riksorganisation. Först 1965 ändrades namnet till Pensionärernas riksorganisation, PRO. När riksorganisationen bildats ökade medlemsantalet snabbt. Vid starten fanns det sju föreningar med 5000 medlemmar varav 3400 från Göteborgsföreningen. 1945 hade organisationen 41 000 medlemmar. 1964 nåddes 200 000 medlemmar och 1974 300 000. Vid årsskiftet 2019/2020 hade PRO omkring 300 000 medlemmar.

Viktiga frågor under åren har varit ekonomisk trygghet, vård, omsorg och boendevillkor, matpriser och tandvård. De sociala aktiviteterna, resor, studier och friskvård har också spelat stor roll för medlemmarnas livskvalitet under hela historien.