Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Trångsund

Om oss

blomma

PRO TRÅNGSUND

 

Nytt PRO år, nya upplevelser! Det gäller att leva medan man kan. Vi tror på att den gemenskap och glädje som våra aktiviteter ger, bidrar till ett bättre, längre och godare pensionärsliv.

På höstmötet i november bestämde vi att vi vill synas mera och försöka nå fler nya
pensionärer. Hur vill vi göra? Vi har idéer, men vill också ha din hjälp. Alla idéer
mottages tacksamt.
Vi bestämde också att vår medlemsavgift skall vara 330 kr/år. Avgiften är 3-delad och
ger 70 kr till vår förening PRO Trångsund i första hand till medlemsmöten och
administration. 60 kr till PRO Stockholms läns distrikt för utbildningar, informationsträffar och samverkansaktiviteter. Slutligen 200 kr till PRO riks bl.a. för vår tidning ”Pensionären” och bevakning av äldres intressen, dvs. intressepolitik.

Vi valde också nya valberedare och vi hälsar välkommen till Yvonne Burman och Kjell
Gustafsson. Känner du att du vill vara med och jobba tillsammans med dem? Hör av
dig till styrelsen. Du vet väl att valberedningen har störst makt i en förening.

Vid funktionärsutbildningen i höstas kom idén om att bilda en pool med medlemmar
som vill/kan hjälpa till som funktionärer ibland. Vi tänker ta upp den frågan vid
kommande medlemsmöte och försöka få till en grupp, som tillfrågas när det behövs
flera händer och fötter (eller hjärnor). Man hjälper till när man vill och kan.

Huddinge kommun har lämnat ut förslag på ”utvecklingsplan för Skogås och
Trångsund”, som sträcker sig fram till 2050. Vi har redan varit på en informationsträff
och påtalat vikten av fler och större möteslokaler och mera resurser till och utveckling av Stortorpsparken. Kommunen räknar med en förtätning av bostäder i centrumområdena och lokaler för äldre på Norströms väg i ny bebyggelse, men inget är bestämt. Man har också planer för bostäder och förskola/skola i det lilla industriområdet vid återvinningen mellan Trångsund och Skogås. Ja, det är ett innehållsrikt förslag, som finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket i Skogås och i vår föreningslokal, Tornslingan 11. Lokalen är öppen i samband med aktiviteter, säkrast onsdag och fredag efter lunch. Kommunen vill ha synpunkter innan den 28 februari.
Vår förening är snart pensionär och fyller aktningsvärda 60 år. Det tänker vi fira med
baluns i Stortorpsparken fredagen den 31 maj. Det blir upptåg, underhållning,
förtäring, trivselaktiviteter och massor av glada kamrater förstås.

Inget detaljprogram finns klart, vi återkommer om det. Boka dagen.
Gott och Glatt Nytt PRO ÅR önskar vi alla medlemmar och nu går vi mot ljusare tider!
Styrelsen

 

PRO Trångsund
Tel. 070-732 87 34

PlusGirokonto: 86 93 95-4
E-post
trangsund@pro.se

Organisationsnr: 812800-5553