Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Trångsund

Text

PRO:s förtjänsttecken

PRO:s Förtjänsttecken finns i två utföranden, en nål och en brosch, med PRO:s historiska märke.
De regler som gäller för utdelning av förtjänsttecken lyder:

 • Förtjänsttecken kan utdelas till medlemmar som under minst fem år gjort
  förtjänstfulla insatser via förtroendeuppdrag och/eller ansvarsuppdrag som
  man valts till.
 • Framställning om förtjänsttecken kan endast ske efter beslut i distriktsstyrelse, föreningsstyrelse eller samorganisations styrelse.

Förteckning över, av PRO Trångsund, utdelade förtjänsttecken

2023-03-09 Årsmötet

 • Marja Häggman
 • Bo Wigle

2021-09-09 Årsmötet

 • Anita Bjuremark

2020-03-12 Årsmötet

 • Stig Englund
 • Birgitta Sandell
 • Gunilla Norman

2019-12-09 Styrelsemöte

 • Monica Norefeldt

2019-11-14 Höstmötet

 • Ylva Johansson
 • Elsie Widlund
 • Britt-Marie Svensson

2019-03-11 Årsmötet

 • Inga Grandelius
 • Anne-Marie Selander
 • Inger Carlsson Englund
 • Reie Nordmark
 • Fai Nordmark
 • Ingrid Rix

2018-11-15 Höstmötet

 • Laila Schwartz
 • Kerstin Lindgren
 • Gary Eriksson
 • Birgit Aavik
 • Gunnar Flisager
 • Lena Flisager
 • Berit Palm
 • Thord Wiberg
 • Artur Dalgren

2018-03-08 Årsmötet

 • Inger Forsberg
 • Ronnar Skogefjord
 • Astrid Ivarsson
 • Margareta Lövgren
 • Britt-Marie Flink
 • Thore Henningsson (efterhand)
 • Rune Svensson (efterhand)

2015-03-12 Årsmötet

 • Yvonne Rask
 • Gunnel Rubertson
 • Maine Henricsson
 • Gunnar Henricsson
 • Britt Pettersson
 • Berit Vikström

2014-10-18 50-årsjubiléet

 • Cornelia Andersson
 • Kurt Andersson
 • Ulla-Britt Säfström
 • Maj Andersson,
 • Gun Jonsson
 • Svea Karlsson
 • Inger Ryd
 • Pentti Vikström

2009

 • Gunnar Rask
 • Inger Forsberg
 • Bertil Sjöström
 • Rune Svensson

2004

 • Irene Eriksson
 • Viking Figaro
 • Elof Jonsson
 • Inga-Lill Åkergren

1999

 • Nils Johnsson
 • Gunnar Selander

1994

 • Margareta Gustavsson
 • Gurli Jakosson
 • Jean Meyer
 • Elis Nyberg
 • Cecilia Rehn
 • Elvy Westergren

1988

 • Gertrud Pettersson