Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Prenumerera

PROpensionären utkommer till PRO:s medlemmar med åtta nummer om året, ett nummer per hushåll. Upplagan är 283 800 exemplar (TS juli 2017 - juli 2018).

Bli medlem och få tidningenlänk till annan webbplats

Vill du ha tidningen trots att du inte är medlem kostar en prenumeration 200 kronor per år.

För företag och organisationer kostar en prenumeration 150 kronor per år.

OBS! för PRO:s distrikt, samorganisationer och föreningar kostar det ingenting att prenumerera till bibliotek och vårdinrättningar osv.

Kontakta PRO riks för prenumeration: 08-701 67 00