Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Allmänna villkor – medlemsskap

När du blir medlem, hanteras ditt medlemskap av Medlemsservice. Vid frågor maila info@pro.se eller ring oss på 08-701 67 00.

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK).

PRO är en momsbefriad organisation, och vi kan därför inte skriva ut moms på fakturor.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa en order eller kontakta dig om vi har anledning att tro att beställningen beror på ett missförstånd eller missbruk av vår webbshop. PRO tar inte ansvar för felskrivna adresser eller bortkomna leveranser.

Betalningsvillkor

Betalning sker via betalkort (Visa Electron, MasterCard, eller VISA). Betalning sker krypterad och förmedlas via Quickpay.net. Vi tar inte ut någon avgift vid användning av betalkort. Anmälan till evenemang kräver i vissa fall betalning för att anmälan ska betraktas som genomförd. När du anmäler dig som medlem dras betalningen genast från ditt betalkort. Vi förbehåller oss rätten att neka medlemskap vid misstanke om missbruk av vårt system eller överträdelse av våra interna regler, se avsnitt om medlemskap.

Du kan spara ditt kort för framtida betalningar av medlemsavgiften, antingen i samband med att du blir medlem första gången, eller genom att lägga in kortet i din profil.

Avisering av medlemsavgifter år 2 och framåt sker via ediEX, eller med sparat betalkort.

Huvudmedlemsskap

Alla som har någon form av pension eller motsvarande är välkomna som medlemmar i PRO. Detsamma gäller samboende med medlem.

Medlemskap betalas till den eller de föreningar medlemmen tillhör, till distriktet och till riksorganisationen.

Medlemskap gäller för ett år i taget. Medlem som inte betalar sin medlemsavgift utesluts. Sådan medlem kan återfå medlemskap efter att medlemsavgiften för det aktuella året är betald.

Ångerrätt

Vi tillämpar ångerrätt enligt Konsumentverkets regler. Om du ångrar medlemskapet, kontakta oss via mail på info@pro.se eller telefon 08-701 67 00. Vid hänvändelse uppges medlemsnummer. För att kunna hävda ångerrätt behöver du kontakta oss senast 14 dagar efter att betalningen gjorts.

Reklamation

Konsumentköplagens regler gäller vid reklamationer. Medlemskap betalas per år och kommer inte återbetalas om ånger sker efter 14 dagar. Kontakta oss på info@pro.se eller per telefon på 08-701 67 00.

Dataregistrering

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR och PRO:s egen policy.

Läs PRO:s policy om personuppgifter och GDPR

Ansvar

PRO friskriver sig härmed från ansvar p.g.a. förseningar. PRO ansvarar ej heller för indirekta skador, driftsstopp, förlorad arbetsförtjänst, lön, intäkter eller uteblivna besparingar som försening av varorna kan ha orsakat. PRO tar heller inget ansvar för skador som uppstått p.g.a. force majeure eller som en följd av köparens rättsförhållande till tredjeman.

Förbehåll för prisändringar

PRO förbehåller sig rätten att justera medlemsavgiften vid behov.

Kontaktinformation

Besöksadress:

Slussplan 9
111 30 Stockholm

Postadress:

Box 3274
103 65 Stockholm

Telefon: 08-701 67 00

E-post: info@pro.se