Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Så påverkar vi rikspolitiken

PRO sätter pensionärernas intressen på den politiska dagordningen.

PRO sätter pensionärernas intressen på den politiska dagordningen.

Flera gånger om året träffar PRO-företrädare olika ministrar i regeringen för att framföra organisationens åsikter. Fyra gånger om året deltar PRO i möten med regeringens pensionärskommitté. Dessutom har vi möten med oppositionspartier i riksdagen och skriver remissvar på olika utredningar.

PRO har också representanter i statliga utredningar och samarbetar med myndigheter, nämnder, grupper och andra forum där äldres frågor behandlas.

I det nationella arbetet ser vi även till att våra frågor syns i olika medier. Vi driver kampanjer, påverkansprojekt och gör regelbundna undersökningar.

Under sidorna Så tycker vi kan du läsa mer om vad vi arbetar med inom respektive politikområde. Här hittar du också PRO:s rapporter och remissvar inom de olika områdena.