Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Man med jordglob.

PRO vill vara med och påverka livsvillkoren för äldre även internationellt. Foto: Mostphotos.

Äldre går samman världen runt

PRO samarbetar med andra äldreorganisationer i Norden, Europa och världen. Som medlem kan du fördjupa dig i internationella äldrefrågor i föreningen PRO Global.

Age Platform Europe
Age Platform Europe är ett europeiskt nätverk för 167 organisationer av och för personer över femtio år. PRO och de andra nordiska pensionärsorganisationerna representeras i Age av PRO:s ordförande.

Age Platform Europe Länk till annan webbplats.

Nordiska samarbetskommittén
I nordiska samarbetskommittén, NSK samarbetar PRO med de nordiska pensionärsorganisationerna. NSK är i sin tur medlem i AGE Platform Europe.

Under 2012 tog NSK fram ett dokument kring nordiska prioriteringar, om en samhällsmodell som vilar på solidaritet och välfärd, i EU-arbetet.

NSK-samordnare i PRO:
Carina Benjaminsson
Sakkunnig och internationell samordnare
0735-09 97 79
carina.benjaminsson@pro.se

Organisationer som är med i NSK förutom PRO:

Danmark - Faglige Seniorer Länk till annan webbplats.

Färöarna - Landsfelag Pensjonista Länk till annan webbplats.

Island - Landssamband Eldri Borgara Länk till annan webbplats.

Finland - Eläkkeensaajien Keskusliitto Länk till annan webbplats.

Norge - Norsk Pensjonistforbund Länk till annan webbplats.

Finland - Eläkeläiset ry Länk till annan webbplats.

Sverige - Svenska KommunalPensonärernas förbund Länk till annan webbplats.

HelpAge International
PRO är medlemmar i den internationella organisationen HelpAge International. Organisationen har 105 medlemmar i 68 länder, och har huvudkontoret i London.

HelpAge International bedriver påverkansarbete kring äldres rättigheter och genomför biståndsprojekt riktade till äldre.

Läs mer om HelpAge Länk till annan webbplats.

Föreningen PRO Global
I PRO förening PRO Global som arbetar med globala äldrefrågor. Så här verkar PRO Global för äldres rättigheter och villkor i världen:

  • Påverkar Sveriges politik för global utveckling och internationellt samarbete.
  • Bidrar till kunskap- och kapacitetsutveckling i internationella äldrefrågor
  • Utbildar, informerar och mobilisderar engagemang och samarbete.

Kontakta gärna PRO Global via e-post: pro.global@pro.se