Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Önsta Gryta

Vår Historia

10 års jubileum

Året är 2001 och Önsta Gryta tar sina första stapplande steg som egen PRO förening.

Anledningen till bildandet av Önsta Gryta sägs vara avståndet till Rönnby. Ett tjugotal personer från området var på den tiden medlemmar i PRO Rönnby. Initiativtagarna till utbrytningen Kjell Moberg och Brita Planheden försökte, i anslutning till avhoppet, få ut inbetalda medlemsavgifter, detta som en tänkt grundplåt i den nystartade föreningen, men det misslyckades av förståeliga skäl.

Föreningens första protokoll upptog i princip två frågor, val av funktionärer samt övriga frågor. Enligt protokollet utsågs, vad man idag skulle benämna en interimstyrelse.

Den 4 mars 2002 Blev PRO Önsta Gryta officiellt antagen som en fullvärdig medlem av Riksorganisationen.

Första styrelsemötet hölls i en lokal på Labradorvägen den 19 september 2001 men blev inte officiellt antagna av Riksorganisationen (RO) förrän den 19 mars 2002 med följande kommentarer.

”RO; s styrelse har med glädje beslutat godkänna att PRO Önsta Gryta bildas och önskar den nya föreningen och dess medlemmar all framgång i föreningens viktiga arbete.
PRO Önsta Gryta är berättigat till ett startbidrag från RO med 5000 kronor.”

Första året blev problematiskt, föreningen hade ingen kassör, men Gunvor Svensson övertalades att ta kassörssysslan. Hon blev sedan sjuk så Elna Jansson fick även ikläda sig den rollen. Senare under perioden blev det oenighet inom styrelsen som gjorde att initiativtagarna Kjell och Brita hoppade av i november 2003, detta vid ett extra styrelsesammanträde.


Räddningen” kom sedan genom att Lennart Snell blev ordförande, Elna Jansson sekreterare och Rolf Nystrand kassör. Rolfs gedigna bakgrund inom olika föreningsuppdrag, tillförde föreningen stabilitet. Lennart, Elna och Rolf kan nog i sak kalla sig för ”räddarna i nöden”.