Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Önsta Gryta

Årsmöte 2024

Årsmöte den 21.3 kl. 14.00 med fritt inträde och gratis kaffe/te med smörgås.

Årsmöte den 21 mars 2024 klockan 14.00

på Rönnby Mötesplats

Dagordning

1 Välkommen och information

2 Parentation

3 Godkännande av kallelse och dagordning

4 Val av mötesfunktionärer

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • 2 stycken justerare tillika rösträknare

5 Verksamhetsberättelse (skickas per post samt på mötet).

a) ekonomisk berättelse (se ovan)

b) revisionsberättelse (se ovan)

6 Ansvarsfrihet för styrelsen

7 Val

a) Ordförande 2 år Nyval

b) Kassör 1 år

c) Sekreterare 2 år Nyval

d) Ledamöter 2+2 st 1 år Omval

e) Revisor 1 år Nyval

f) Revisor suppleant 1 år Omval

g) Medlemsansvarig 1 år Omval

h) KPR 1 år Omval

i) Hemsidesansvarig 1 år Omval

j) Valberedning 2st 1 år Nyval

k) Reseansvarig 1 år Nyval

l) Muntrationer 1 år Nyval

m) Friskvårdsansvarig 1 år Omval

8 Övriga funktionärer ”frivilliga”

a) Lotteri , 1 år Nyval
b) PRO lotteri 1 år Nyval
c) Bowling 1 år Omval
d) Boule 1 år Omval
e) Lokalansvarig Irisvägen 2 st 1år Omval+Nyval
f) Bridge/Texas Holdem 1 år Omval
g) Mattcurling 1 år Omval
h) Fiske 1 år Omval
i) Matgrupp Grytlocket 1 år 2 stycken Omval
j) Matgrupp Stekgrytan 1 år 2 stycken Omva
k) Media VLT 1 st 1 år Omval
l) After Work 1 st 1 år Omval
m) Promenader 1 st 1 år Omval
n) Fågelskådning 1 år Omval
o) Service gruppen 4st 1 år Omval+ Nyval

9 Övriga frågor

10 Årsmötets gäst har ordet

11 Avslutning med avtackning och presentation av nya styrelsen

Efter årsmötet blir det kaffe samt lotteridragning

Välkomna

Styrelsen