Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Katarina

Styrelsen

Ordförande

Dag Larsson
dagolov@outlook.com

070 - 7188944

Vice ordförande
Resor

Lars Rawet
lars.rawet@gmail.com

070-523 17 43

Kassör
Reseansvarig

Maj Lovén
majlo1946@gmail.com

073-392 97 21

Sekreterare

Annika Thiam
annika.thiam@telia.com

076-100 66 23

Medlemsansvarig

Lena Nylöf
nyloflena@gmail.com

076-3083541

Kampanjledare

Lisbeth Gustad
ligust@icloud.com

070-347 90 56

Friskvårdsansvarig

Eva Klintvall eklintwall@gmail.com

073-5238376

Studieorganisatör
Ersättare

Barbro Petrén
barbro.petren@telia.com

070-6562112
ErsättareSven-Eric Bergman

sveneric@bergman.se

070- 6427330

Adjungerad Webbansvarig

Tommy Widell
tommy.widell@gmail.com

073-560 59 18
Valberedningen

Är du intresserad, eller vet någon som är intresserad av något uppdrag i styrelsen eller annat, hör av dig till valberedningens sammankallande, Elsemarie Bjellqvist,

070-3734404 ellerelsemarie@bjellqvist.se

Katarina PROs festkommitté

Festkommittén är ett glatt gäng som ser till att lokalen är pyntad och dukad till våra möten, att det inhandlas och finns mat och dryck. Den som är med och aktiv i kommittén betalar självklart inte någon entréavgift.
Vill du vara med? Maj Lovén 0733-929721 eller majlo1946@gmail.com

Så här tjusigt är det dukat när vi kommer till månadsmötena.

Dukning