Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Katarina

Om oss

Årsmöte Vitabergsparken

 

Förmånliga försäkringar genom PRO
Som medlem i PRO är du olycksfallsförsäkrad hos försäkringsbolaget Folksam när du deltar i föreningens träffar och aktiviteter. Det gäller också när du tar dig till och från aktiviteten.

Har du frågor om och vill veta mer om PRO:s försäkringar? Ta kontakt med vår försäkringsansvariga, Katarina Lovén 070 – 913 66 38 eller katarina.loven@gmail.com

Har du någon vän eller granne som vill bli medlem? Kontakta vår medlemsansvariga eller skicka e-post till föreningen.


Vi samarbetar med och är aktiva i

Katarina-Sofia Väntjänst tel 08 508 13 695
Väntjänsten på Nytorgsträffen, Nytorgsgatan 44 är en mötesplats för dig som vill träffa andra i närområdet. Du kan äta lunch varje dag och festlunch en fredag i månaden. Anmälan dagen innan.

Framtidsgruppen Södermalm
PRO-föreningarna Högalid, Maria, Katarina och Sofia bildar Framtidsgruppen Södermalm. Vi samarbetar om verksamheter och stadsdelens äldrefrågor.

Pensionärsrådet (SPR) – ett rådgivande organ
Pensionärsrådet är knutet till stadsdelsnämnden som ett rådgivande organ i frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för stadsdelsområdets pensionärer, delta i diskussioner och lämna synpunkter om t ex trafik, tillgänglighet, vård- och omsorgsboenden, hemtjänst mm. Representant är Kerstin Tovesson.

Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)
KPR är ett rådgivande organ. Det är knutet till kommunstyrelsen och äldrenämnden.

PRO (Pensionärernas Riksorganisation) är Sveriges största pensionärsorganisation.
PRO är mötesplats och intresseorganisation för ca 270 000 medlemmar. PRO Katarina har ca 500 medlemmar och är en av ca 1 200 föreningar i landet. PRO är en intresseorganisation (partipolitisk obunden), där vi arbetar både nationellt, regionalt och lokalt.