Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Borås-Västra

Våra verksamheter

Curling

Mattcurlingen är populär

P.g.a. COVID19 är vårt utbud begränsat. Nedan kan du se vilka verksamheter som är igång eller beräknas komma i gång till hösten.

För närvarande är alla inomhusaktiviteter inställda, p.g.a. gällande Coronarekommendationer.

Under den här rubriken, "Våra verksamheter", kan du se vilka verksamheter vi bedriver. Det kan ändra sig under hand, beroende på intresse och tillgång på ledare.

På hemsidan kan du se vilka verksamheter, som är igång. P.g.a. COVID19-restriktionerna har vi tvingats ställa in nedanstående verksamheter, tills vi hittar ett säkert sätt att bedriva dem.

Bowling, vi återkommer.

Datakurser tills vi lyckats finna en säker lösning för dessa.

Läsecirkel, undersöker möjligheterna att starta upp denna under oktober månad.

Månadsträffar och medlemsmöten, vi undersöker möjligheten att organisera dessa för ett bestämt antal deltagare, vi återkommer.

Resor, teater, revy och studiebesök

Vinkursen/vinprovning.

De verksamheter vi håller igång, gör vi med utgångspunkt från FHM:s rekommendationer att stanna hemma om man känner minsta symptom och att vi håller rekommenderat avstånd samt god handhygien, torde vi till att börja med kunna genomföra vissa aktiviteter. Vi vill dock framhålla att om smittspridning i vår region kommer att öka igen kommer vi att avbryta aktiviteten omedelbart.