Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Borås-Västra

Om oss i PRO Borås Västra

Träffpunkt Simonsland

Vår träffpunkt. Foto KE

 

 

 


 

 

Vi har vårt kontor och huvuddelen av vår verksamhet i Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5.

Organisationsnummer; 802514–2319

Bankgiro; 874–8360

PRO Borås Västra är en förening ingående i Pensionärernas riksorganisation, PRO, en intresseorganisation för Sveriges pensionärer. Vi pensionärer vill, genom PRO, medverka till att stärka demokratiska värden och ett medmänskligt synsätt i Sverige, och inom den ramen ta tillvara pensionärernas intressen. PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

SÅ HÄR FORMULERAR VI VÅRA UPPGIFTER:

• Vi verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns god vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.
• Vi vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas gemensamma, politiska, arbete.
• Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan
diskriminering och främja personliga relationer oavsett ursprung.
• Vi ska påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att hävda pensionärernas intressen.
• Vi ska öka pensionärernas inflytande.

PRO Borås Västra bildades den 16 januari 2018, genom en sammanslagning mellan PRO Centrum och PRO Göta. De tidigare föreningarna har lång erfarenhet av förenings- och påverkansarbete. Dessa erfarenheter ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla PRO Borås Västra till en modern och välkomnande förening.

PRO Borås Västra omfattar idag c:a 500 medlemmar.