Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Östergötland

Höstmötet 2018

Onsdag 14 november samlades hundratjugo PRO-are från hela Östergötland i Missionskyrkan i Linköping för höstmöte.

I foajén möttes deltagarna av Vikingbuss, Viking Line och Birka Cruises som informerade om sina resor inför 2019. Försäljning av Trippelskrapslotter var ett annat uppskattat inslag i väntan på att mötet skulle starta.

Ordförande Curt Karlsson började med att hälsa alla varmt välkomna med ett särskilt välkomnande till Marie Reifelton som är ny Ombudsman hos PRO Östergötland sedan 1 maj. Sedan inledde han med en kort presentation och ett varmt välkomnande av Östergötlands nya Landshövding Carl-Fredrik Graf.
Landshövdingen tog över talarstolen och berättade om sitt uppdrag och vision samt sin bakgrund som politiker i Halmstad och i Riksdagen.

När ombudsupprop och dagordning var klart valdes protokollsjusterare och rösträknare. Sedan tog Östgötadelegationen för PRO´s kongress över ordet och varje kongressombud berättade lite vardera från kongressen 15-17 juni.

Bland många viktiga beslut lyftes några särskilt fram; Gysinge folkhögskola är kvar i PROs regi, förlängd kongressperiod från 3 till 4 år. Höjd medlemsavgift till riksorganisationen från 170 till 190 kr. Nya stadgar och nytt handlingsprogram antogs. Dessa finns att ladda ner från pro.se eller att beställ från butiken på pro.se

Östergötlands motioner fick helt eller delvis bifall på 16 av 29 st vilka redovisdes. Ann-Louise Aspanius avslutade presentationen med en historia som fick deltagana att brista ut i skratt.

Nya studiestipendieregler antogs enhälligt och därefter det sedvanliga kaffet och 30 minuter paus med mingel.

Efter paus gick ordförande Curt Karlsson noga igenom styrelsen förslag till verksamhetsplan och kalendarium inför 2019. Dessa antogs med några mindre justeringar.

Kassören Roland Yngwe redovisade styrelsens förslag till budget 2019 och mötet antog densamma.

Mötet beslutade om att ställa sig bakom föreslaget uttalande och skicka det till massmedia i Östergötland, Hallpressen, Riksorganisationen och till riksdagsledamöterna på Östgötabänken.

ABF presenterade ett intressant upplägg av kurser för de som vill bli mer aktiva på sociala medier.

Höstmötet 2018 avslutades med att ordförande Curt Karlsson bjöd in till ”öppet hus” på kansliet 3 december kl 10-14. Vid utgången stod Marie och Sylvia iklädda tomteluvor och delade ut inbjudan till ”öppet hus” och hälsade alla varmt välkomna!

Referat och foto: Marie Reifelton/Ombudsman

Avprickning av våra deltagare

Mingel bland våra utställare

Nästan hela styrelsen för PRO Östergötland

Ordförande Curt Karlsson har ordet

Landshövding Carl-Fredrik Graf på scenen