Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Östergötland

Årsmöte 2018

Den 14 mars samlades hundratjugo PRO-are från hela Östergötland i Missionskyrkan i Linköping för årsmöte.

Ordförande Curt Karlsson började med att hälsa alla varmt välkomna med ett särskilt välkomnande till Riksorganisationens representant Bernth Johnson, Torbjörn Holmqvist Region Östergötland och övriga gäster.
Sedan gjorde han en kort sammanfattning av verksamheten under 2017. Frågor som varit i fokus är vårt opinionsarbete och att förstärka bilden av PRO och vårt varumärke. PRO är en viktig aktör att driva våra gemensamma samhällsfrågor, pensionärernas ekonomiska situation, boendefrågor, vård- och omsorgsfrågor och vårt arbete med friskvård och motionens betydelse för oss som har blivit äldre. Curt lyfte särskilt fram vårt arbete i de kommunala pensionärsråden (KPR) och i Regionens Pensionärsråd (RPR). Han berörde den kommande kongressen som kommer att genomföras den 15-17 juni på Clarion Hotel Arlanda. Kongressen kommer att behandla 322 motioner varav 29 motioner från Östergötland samt förslag till stadgar och handlingsprogram. Vi har också i en kommande valrörelse där vi kan ta del av vad de olika politiska partierna tänker göra för oss pensionärer. Slutligen tackade ordföranden alla föreningar och samorganisationer för ett bra arbete.

Sedan inledde Bernth Jonsson från PRO-riks sitt anförande med en hälsning från riksorganisationen och att han är mycket imponerad av vårt arbete i Östergötland.
PRO är organisation som ger glädje, gemenskap och ett brett engagemang. Han berörde arbetet med att bli en mer modern organisation. Det är nu den andra kongressen som vi kommer att arbeta digitalt, där ligger PRO i framkant. Men viktigt att vi inom organisationen satsar på utbildning för våra medlemmar att använda sig av det digitala nätet. Han ser med oro på att PRO tappat många medlemmaren och det blir en stor utmaning att behålla de medlemmar som vi har idag men också öka vårt medlemstal. Lever vi inte upp till medlemmarnas förväntningar på sitt medlemskap. Tog också upp vikten av att känna sig välkommen till organisationen. Ekonomin och de ökade klyftorna kan också vara en bidragande orsak. Vi är många pensionärer i det här landet men samhällsdebatten om våra villkor saknas. Bernth avslutade med att påpeka att PRO är en viktig aktör i samhällsdebatten med möjlighet till påverkan på alla nivåer. Sedan tackade han för ett fint arbete i distriktet och i våra PRO föreningar och samorganisationer och önskade oss lycka till i det fortsatta arbetet.

Sedan hade årsmötets ordförande Regionrådet Torbjörn Holmqvist ordet.
Torbjörn Holmqvist tackade för att fått inbjudan och förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna. PRO är en fantastisk organisation och har ett otroligt brett utbud av aktiviteter men också en organisation att bedriva opinion i samhälls-debatten. Han påpekade att det är viktigt att regionen tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos pensionärsorganisationerna. En av hans arbetsuppgifter som Regionråd är att arbeta med samverkansfrågor ”Hur kan vi arbeta tillsammans för att förebygga till ett tryggt åldrande i Östergötland”. Från mottagare till medspelare. Hur kan pensionärsorganisationerna vara en kraft i regionens utveckling? Hur kan vi tillsammans förebygga ohälsa och motverka psykisk ohälsa och ensamhet hos många äldre? Hur kan pensionärsorganisationerna bidra till införandet av välfärdstekniken? Inom PRO har arbetet redan påbörjas med det fina utbildningsmaterialet som tagits fram. Vi har också tillsammans genomfört en konferens om välfärdsteknik. Vi måste se välfärdstekniken som en möjlighet inte ett hot. Det går bra för Region Östergötland idag men det saknas inte utmaningar. Samarbetet och dialogen med kommunerna är viktig. Region Östergötland är den största arbetsgivaren i länet och viktigt att utnyttja den kompetens som finns, men också att tillföra ny kompetens hos alla medarbetare. Torbjörn avslutade med att önska lycka till i PRO:s fortsatta arbete som en viktig aktör i det fortsatta arbetet inom Region Östergötland.

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen och att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

Sedan förrättades det val till styrelsen. Roland Yngwe omvaldes som kassör och Ragnhild Wärn som sekreterare i ytterligare två år. Märta Nordfjäll Davidsson valdes som ny ledamot och Solvig Yngve och Maud Nygaard som nya ersättare i styrelsen.

PRO Östergötlands styrelse:

Ordförande: Curt Karlsson PRO Johannelund
Kassör: Roland Yngwe PRO Kisa
Studieorganisatör: Inghild Larsson PRO Mantorp
Sekreterare: Ragnhild Wärn PRO Motala Väster
Ledamöter: Verner Bilde PRO Skärblacka
Ulla Bäckman PRO Ljura
Anne-Louise Aspanius PRO Åtvidaberg
Leena Nilsen PRO Finspång
Ersättare: Ingemar Persson PRO Johannelund
Sven Jonsson PRO Centrum
Sune Pettersson PRO Kvillinge
Solvig Yngve PRO Motala Väster
Maud Nygaard PRO City

Mötet avslutades med att Curt tackade Britt Nyberg för sitt engagerade styrelsearbete i många år en blomma och ett presentkort. Göran Forsman avtackades också för sitt arbete i RPR och i valberedningen. Sedan avtackades också en överraskad ombudsman/undertecknad som slutar sitt arbete vid halvårsskiftet för att bli en ”riktig PRO-are”. Till sist tackade han Torbjörn Holmqvist och alla ombud och övriga deltagare för ett bra årsmöte.

Li Teske/ombudsman

Bernth Johnson - PRO-riks

Trippelskrapsansvarig Ragnhild Wärn delar ut diplom till PRO föreningar som ökat sin Trippelskrapsförsäljning

Britt Nyberg avtackas med kram, blomma och presentkort av ordförande Curt Karlsson

Göran Forsman avtackas

Curt avtackade Li Teske för många, fina år som ombudsman på PRO Östergötland av styrelsen och arbetskamrater.

Foto: Li Teske och Roland Yngwe