Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Skallsjö

Skallsjö PRO har sin verksamhet i det trevliga gula huset centralt beläget i Floda. Det lilla röda huset till vänster i bild är vårt Annex där flera av aktiviteterna sker.

Hej,

Jag heter Ulf Hiller och blev vald till er nye ordförande på årsmötet 2021-09-07. Min bakgrund är ekonom och jag gick med i PRO Skallsjö 2018. Varför blev jag medlem? Sedan några år hade jag insett att boule är ett intressant och lättsamt spel för mer eller mindre alla människor. Jag började söka efter någon lämplig bouleförening i Lerum och fann att PRO Skallsjö hade en mycket aktiv bouleverksamhet under professionell ledning av Kalle och Gunilla. Varför berättar jag detta? Jo, vår förening har aktiviteter som passar alla! Varför gick du med i vår förening?

Efter något år sökte föreningen en ny kassör som jag sa ja till och i år ville vår ordförande Anders lämna sin post av hälsoskäl. Valberedningen frågade mig om jag ville åta mig att bli ordförande. Som kassör såg jag att PRO Skallsjö var en mycket solid och engagerad förening så jag accepterade. Så på den vägen är det!

PRO Skallsjö är en självständig, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation, som verkar för att ta tillvara på våra intressen. Vår uppgift är att vara en mötesplats för gemenskap, samvaro och lärande för oss seniorer. Vi skall också som förening ha möjlighet att påverka beslutsfattare i samhället i frågor rörande vård och omsorg, ekonomisk trygghet, livsmiljön, etc.

Vår kärnverksamhet är att erbjuda alla medlemmar en samling av olika aktiviteter som beskrivs i vår verksamhetsplan förutom ”spontana” aktiviteter som då och då kommer upp på vår hemsida, (www.skallsjo pro) t.ex. studie-, konsert- och teaterbesök, berättarkvällar, pubaftnar, etc. Det är också viktigt att föreningen får in dina idéer och förslag till ev. nya aktiviteter. Maila gärna till oss (skallsjo@pro.se) vad du tycker vi skall lägga till i vår verksamhetsplan. Styrelsen kommer sedan att bearbeta alla förslag.

Tyvärr har nu pandemin gjort ett tillfälligt avbrott i vår fulla verksamhet, men vår förhoppning är att starta upp under hösten och vara i ”full fart” under våren 2022.

September 2021

Med vänlig hälsning

Ulf Hiller

Ordförande