Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Gävleborg

Orientering

Här kan du läsa om Orientering inom distriktet.

Kompis

Här kommer information om orientering inom distriktet att finnas.

Distriktet påminner föreningarna i PRO distriktet i maj månad 2023 samt både Gästriklands och Hälsinglands orienteringsklubbar om möjligheten att delta i PRO:s Riksmästerskapstävlingar. Information läggs ut på PRO:s distriktets hemsida samt tas upp på träffar med förtroendevalda under våren.

Distriktets orienteringsansvariga skickar ut skrivelse till föreningarna i juni och uppmuntrar till att informera på möten och andra sätt om tävlingen som äger rum i augusti varje år. Föreningarna uppmuntras även till att ta kontakt med orienteringsklubbarna på hemorten för att lämna information om PROs Riksmästerskap samt möjligheten att delta genom ett medlemskap i PRO med andra ord en rekryteringsaktivitet.

Målsättningen är att om Riksmästerskapet 2023 ligger i Mellansverige så kan det bli 6 – 8 deltagare från PRO distriktet.

Ansvarig för orientering i PRO distriktet i Gävleborg är Maj-Britt Norlander, PRO Hudiksvall. I arbetsgruppen ingår Rolf Krohn, PRO Hudiksvall, Rolf Lundin PRO Arbrå och Åsa Törnström PRO Storvik

Distriktet påminner föreningarna i maj månad 2022 om Riksmästerskaps-tävlingarna via hemsidan samt på träffar med förtroendevalda under våren. Distriktets orienteringsansvariga skickar ut skrivelse till föreningarna i juni och uppmuntrar till att delta i tävlingen som äger rum i augusti varje år. Föreningarna uppmuntras även till att ta kontakt med orienteringsklubbarna på hemorten för att lämna information om PROs Riksmästerskap samt möjligheten att delta genom ett medlemskap i PRO med andra ord en rekryteringsaktivitet.

Målsättningen är att minst 8 medlemmar deltar i Riksmästerskapet 2022.

Tävlingsansvarig är Maj-Britt Norlander PRO Hudiksvall. I arbetsgruppen ingår Rolf Krohn PRO Hudiksvall samt Rolf Lundin PRO Arbrå

PRO:s Riksmästerskap i orientering 2021 ägde rum den 1 - 2 september i Örnsköldsvik. Tävlingen samkördes med pensionärs-föreningen SPF. Orienteringsklubben Nolaskogsarna stod för arrangemanget som ägde rum på en idrottsplats i Ö-vik. Tävlingen var uppdelad i medel- och långdistanser och de tävlande var indelade i kön och åldersklasser. Ola Nilsson ansvarig hos PRO Riks fanns på plats och ansvarade för både tävlingen och prisutdelningen.

Medlemmarna deltog i en kamratmiddag på kvällen mellan tävlingsdagarna. Från PRO Gävleborg deltog fem medlemmar bosatta i Hudiksvall och Forsa. Vårt distrikt tog tre guld, fyra silver och en bronsmedalj. En fantastisk prestation som både orienterarna och distriktet kan vara stolt över.

Under 2021 anordnade några föreningar stadsorientering i bostadsområden och många medlemmar deltog i Hitta Ut kampanjen som pågick under maj-oktober. Maj-Britt Norlander, Hudiksvall, ansvarig för orienteringen. I gruppen ingår Rolf Lundin, Arbrå och Rolf Krohn, Hudiksvall.

Distriktet påminner föreningarna via hemsidan i april månad 2021 om Riksmästerskapstävlingarna samt på träffar med förtroendevalda under våren. Distriktets orienteringsansvariga skickar ut skrivelse till föreningarna i maj och uppmuntrar till att delta i tävlingen som äger rum i augusti varje år. Föreningarna uppmuntras även till att ta kontakt med orienteringsklubbarna på hemorten för att lämna information om PROs Riksmästerskap samt möjligheten att delta genom ett medlemskap i PRO. Detta blir då även en rekryteringsaktivitet. Målsättningen är att minst 10 medlemmar deltar i Riksmästerskapet 2021.

Tävlingsansvarig för orientering i PRO distriktet i Gävleborg är Maj-Britt Norlander, PRO Hudiksvall. I arbetsgruppen ingår Rolf Krohn, PRO Hudiksvall och Rolf Lundin PRO Arbrå