Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Gävleborg

Bridge

Spelkort

Här kommer vi att informera om Bridge i distriktet.

PRO i Stockholm anordnar varje år ett Riksmästerskap i bridge. För att utse vilka som ska representera PRO Gävleborg har det under ett antal år anordnats en kvaltävling i Gävle.

Under 2022 kommer eventuellt att anordnas en sådan kvaltävling för flera PRO-föreningar. Information om kommande aktiviteter kommer att finnas på PRO Gävleborgs hemsida.

Tävlingsansvariga är Tommy Andersson Gävle för Gästrikland och vakant för Hälsingland.

PRO i Stockholm anordnar varje år ett Riksmästerskap i bridge. För att utse vilka som ska representera PRO Gävleborg har det under ett antal år anordnats en kvaltävling i Gävle.

Under 2022 kommer eventuellt att anordnas en sådan kvaltävling för flera PRO-föreningar. Information om kommande aktiviteter kommer att finnas på PRO Gävleborgs hemsida.

Tävlingsansvariga är tills vidare vakanta både för Gästrikland och Hälsingland.

Under 2021 genomfördes ingen verksamhet inom PRO på grund av Coronapandemin men också på grund av avsaknad av tävlings-ansvariga. Förhoppningsvis kan vi återstarta bridgeverksamheten under 2022 med nya krafter.

PRO i Stockholm anordnar varje år ett Riksmästerskap i bridge. För att utse vilka som ska representera vårt distrikt har under ett antal år anordnats en kvaltävling i Gävle.

Även 2021 kommer en kvaltävling att anordnas och målet är att fler föreningar ska vara representerade och att fler par ställer upp. Information om kvaltävlingen ges genom en skrivelse som kommer att finnas tillgänglig på distriktets årsmöte. Det vore också önskvärt om informationen finns på hemsidan.

Tävlingsansvariga är Ingegärd Eriksson Gävle för Gästrikland, Anita Lööf Gävle samt Zennica Hammar-Albom Bergsjö för Hälsingland.