Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Webbinarium: Så skapar du enkla digitala tjänster i kommunen

Den 11 oktober direktsändes DigiSens webbinarium "Så skapar du enkla digitala tjänster för alla invånare i kommunen". Här kan du ta del av de tre olika delarna.

Del 1. Effektiv digitalisering

Inledning

Åsa Lindestam, ordförande, Pensionärernas riksorganisation, PRO

Hur kan digitaliseringen bli effektiv?

Stefan Johansson, doktor i Människa-datorinteraktion och VD Begripsam

— Digitaliseringens förbisedda effekter
— Vem bestämmer över digitaliseringen?
— Därför räcker det inte att följa lagen
— Grundprinciper för tillgänglig och användbar design
— Effektiv digitalisering genom användarmedverkan
— Det här säger äldre om sina kommuners digitala tjänster

Tillsammans skapar vi bättre e-tjänster

Sara Hansson, IT-strateg, Rättviks kommun

— Så skapar vi digitala tjänster för äldre invånare
— Erfarenheter och lärdomar från Rättviks samarbete med projektet Digisen
— Användarundersökningar säger inte allt. Vi behöver forum för dialog

Del 2. Metoder och material

Hur tar vi oss an den digitala utvecklingen gemensamt?

Lena Dahlberg, projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Kompetenscenter välfärdsteknik, Avdelningen för Vård och Omsorg

— Tänk helhet och hela vägen, en modell för effektiv digitalisering
— Borås erfarenheter av att låna ut surfplattor gratis till äldre
— Sätt individen i centrum, skapa förutsättningar för en effektiv digitalisering

Genomgång av metoder och material

Stefan Johansson, doktor i Människa-datorinteraktion och VD Begripsam

— Beskrivning av den samskapande metoden
— Så bjuder du in till, och genomför möten
— Olika roller i den samskapande och iterativa processen
— Öppna upp för nya lösningar genom att arbeta tvärfunktionellt

Del 3. Panelsamtal. Så tänker vi framåt

Under ledning av moderator Terese Raymond.

Anita Hildén, ordförande i PRO-Tyresö och ledamot i Tyresö kommuns pensionärsråd.

Marie Näslund, samhällspolitisk chef, PRO

Lena Dalhberg, projektledare, SKR, Kompetenscenter välfärdsteknik, Avdelningen för Vård och Omsorg

Sara Hansson, IT-strateg, Rättviks kommun

Stefan Johansson, doktor i Människa-datorinteraktion och VD Begripsam

Om Digisen

DigiSen är PRO:s projekt som syftar till att göra äldres digitala vardag enklare. Projektet drivs i samarbete med Begripsam. Det finansieras av Allmänna arvsfonden.

Allmänna arvsfondens logotyp i färg