Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Mostphotos

PRO efterfrågar en bättre demensvård

Varje år insjuknar fler än 20 000 personer i någon demenssjukdom. Det är viktigt att tidigt få en diagnos, eftersom det kan finnas möjligheter att bromsa sjukdomens utveckling.

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för ett antal olika symtom som orsakas av hjärnskador. Alzheimers sjukdom är den största med två tredjedelar av de cirka 150 000 demenssjuka i landet.

Varje år insjuknar fler än 20 000 personer i någon demenssjukdom. Ungefär 7 procent av alla svenskar över 65 år lider av en demenssjukdom. Av alla över 90 år beräknas hälften lida av demens i någon form.

Andra tillstånd
Förvirring och intellektuell oförmåga behöver inte alltid vara tecken på demens. Ibland finns andra orsaker bakom som går att bota. Äldre kan bli förvirrade vid till exempel depression, lunginflammation, stroke, hjärtinfarkt, hög kroppstemperatur eller lågt blodsocker. Även en del läkemedel kan ha förvirring som biverkan.

Det är viktigt att de som drabbas får en diagnos så snart som möjligt. Ju tidigare diagnos, desto större möjligheter finns att bromsa sjukdomens utveckling.

Mer än hälften av alla som lider av demens bor enligt Socialstyrelsen hemma i sin egen bostad. PRO anser att det är viktigt att de närstående som vårdar de demenssjuka i hemmet får både utbildning, stöd och avlastning för att klara uppgiften.

Personalen måste ha tid
Personal som vårdar personer inom särskilt boende med inriktning på demens ska ha rätt kunskap och utbildning för sitt arbete. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med personal för att stimulera och motverka en för snabb nedgång av den kognitiva förmågan hos patienter med demens.

PRO anser också att forskningen om demenssjukdomar måste intensifieras. Både metoder för att ställa diagnos och behandlingsformer måste utvecklas.