Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Mostphotos

Vård på lika villkor

Vård på lika villkor betyder att det är behoven som ska styra. Hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor och betalas efter förmåga, solidariskt via skattsedeln.

Numera kan landsting och regioner sälja eller lägga ut sjukhus på entreprenad till företag som driver verksamheten med vinst. De privat drivna sjukhusen kan ta emot både patienter inom den offentligt betalade sjukvården och patienter vars vård betalas via exempelvis privata sjukförsäkringar.

Det skapar risk för så kallade gräddfiler i vården, där de som betalar privat får vård först. Så skapas ett A- och B-lag bland vårdbehövande, vilket är motsatsen till vård på lika villkor.

Bristande insyn
Inom den offentliga vården har personalen rätt att berätta om eventuella missförhållanden, de har så kallad meddelarfrihet. De privat anställda har inte den rätten.

På motsvarande sätt finns insyn i den offentligt styrda vårdens ekonomi, medan privata företag inte har samma skyldighet att redovisa sina finanser.

Idag ökar antalet alternativa utförare av vård och omsorg. De flesta är privata företag, men det finns också företag som drivs av ideella organisationer och kooperativ.

PRO anser att alternativa utförare ska omfattas av samma uppföljning och tillsyn som de offentliga, och att privatanställd personal ska garanteras samma meddelarfrihet som offentligt anställd personal.

Kvalitetskrav
Svensk sjukvård håller fortfarande god kvalitet. Men vi ser med oro på utvecklingen. PRO anser att sjukvården eller äldreomsorgen aldrig ska få styras av vinstintresse. Riskkapitalbolag, med snabba vinster som överordnat intresse, passar inte som utförare inom vård och omsorg.

Kommuner och landsting/regioner måste slå fast tydliga kvalitetskrav som alla utförare är skyldiga att följa. Eventuella vinster från vård och omsorg ska i första hand återinvesteras i verksamheten.

Högkostnadsskyddens nivåer för hälso- och sjukvård samt läkemedel får inte heller vara så höga att de utgör hinder för någon som behöver vård eller läkemedel.