Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Mostphotos

PRO vill se över lagen om valfrihetssystem

Antalet alternativa utförare inom äldreomsorgen har ökat kraftigt efter att lagen om valfrihet, LOV, infördes 2009. I takt med det har det också kommit larm om vanvård och om att skattepengar förs över till skatteparadis. Det gör frågan om granskning och kontroll angelägen.

Det är viktigt att landsting/regioner och kommuner har god kontroll över vård- och omsorgsverksamhet. Det gäller dels att ha tydliga krav på kvaliteten, dels att ha både insyn och möjlighet att styra etableringen och antalet utförare. Utan sådan kontroll är risken stor att företagens vinstintressen får styra, inte minst när det gäller etablering av vårdcentraler.

Flera studier visar också att personaltätheten i genomsnitt är lägre i äldreboenden som drivs i vinstsyfte.

Lagen behöver förbättras.

PRO anser att erfarenheterna av LOV är så oroande att lagen måste ifrågasättas. Kommuner och landsting/regioner måste få större möjlighet att anpassa valfrihetssystemen efter lokala förhållanden, för att garantera allas rätt till vård på lika villkor.

Därför måste lagen om valfrihetssystem ses över i grunden. Det ska regleras i lagen:

  • att placeringen av vårdcentraler ska styras utifrån behov,
  • att vård och omsorg i privat regi ska omfattas av samma kontroll och uppföljning som den offentligt drivna vården och omsorgen,
  • att kommuner och regioner inte ska få överlåta all sjukvård och äldreomsorg i privat regi. Det ska alltid ska finnas vårdcentraler och sjukhus i regionernas ägo och hemtjänst som bedrivs av kommunerna.

Bättre offentlig upphandling
PRO anser att det även behövs en översyn av lagen om offentlig upphandling. En upphandling måste ske utifrån medborgarnas intressen. Det ska inte vara möjligt att sänka kvaliteten för att få högre vinst.

PRO anser också att region- och universitetssjukhusen ska behållas i offentlig ägo och drift, och att minst hälften av sjukhusen i varje region ska drivas i offentlig regi.