Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Valberedningen 2022–2026

Ordinarie i valberedningen:


Lilian Stenman,Gotland

lilian.stenman@gotland.pro.se

Leif Wikman, Norrbotten

leif@wikman.nu

Solveig Lundgren, Skåne

sollund@live.se

Håkan Bengtsson, Dalarna

hakanbeson@gmail.com

Ove Göransson, Bohuslän

ove.goransson@bohuslan.pro.se

Ersättare i valberedningen


Ulla Lindkvist, Stockholms län

ulla.ch.lindqvist@gmail.com

Sam Wenngren, Västerbotten

samwenngren@hotmail.com

Christer Hedberg, Stockholm

christer.hedberg@stockholm.pro.se

Gertrud Nygren, Jämtland

nygren.gertrud@gmail.com