Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Två äldre kvinnor sitter vid ett bord på en innergård och fika

Nätverket för europeiska äldreorganisationer, Age Platform Europe, lyfter äldres livsvillkor i EU-valsdebatten. Foto: Mostphotos.

Kategorier:
Pensionärers ekonomi
Publicerad:

Ett Europa för alla åldrar

Inför EU-valet den 9 juni lyfter europeiska äldreorganisationer fram gemensamma krav i ett manifest.

Manifestet "Vi vill ha ett Europa för alla åldrar" antogs av organisationen Age Platform Europe under hösten 2023 och presenterar tre övergripande uppmaningar till det EU-parlament som nu ska väljas:

  • Främja jämlikhet mellan olika åldrar, bland annat genom att öka medvetenheten om ålderism och stödja en FN-konvention om äldre personers rättigheter
  • Främja delaktighet och ett aktivt åldrande, bland annat genom att säkerställa äldre personers politiska deltagande och tillgång till livslångt lärande
  • Säkerställ självständighet och välbefinnande, bland annat genom att bekämpa åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och åtgärda urholkningen av pensionerna

Manifestet framhåller att människor blir allt äldre, men att samhället inte tar vara på de möjligheterna det skapar. Istället lämnas många äldre i sticket och hindras av fördomar:

”Vi blir alla äldre, men alltför ofta framställs vi som sårbara, beroende, bräckliga och oförmögna, till och med som en kostnad för våra samhällen. Om inte våra bidrag och erfarenheter erkänns, värderas och stöds på ett bättre sätt kommer vi inte att uppnå ett samhälle för alla åldrar.”

Läs hela manifestet här (pdf) Pdf, 1.7 MB.

AGE Platform Europe är ett europeiskt nätverk av organisationer som arbetar för äldres intressen och rättigheter. PRO är medlem via Nordiska Samarbetskommittén, NSK.

Text: PRO