Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Närbild på vaqccinspruta

Vaccinationsprogramsutredningen hade i uppdrag att göra en översyn av de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret. Foto: Mostphotos.

Kategorier:
Hälsa och friskvård
Publicerad:

Den viktigaste reformen saknas i Anders Tegnells utredning

Utredningen om Sveriges vaccinationsarbete föreslår många bra saker. Men PRO saknar ett vaccinationsprogram för äldre.

I januari kom vaccinationsprogramsutredningen, ledd av Anders Tegnell, med sitt slutbetänkande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Utredningen lägger fram en rad förslag för att stärka och effektivisera Sveriges vaccinationsarbete och är nu ute på remiss.

PRO tycker att många av utredningens förslag är bra, bland annat vad gäller ett nytt övergripande mål för de nationella vaccinationsprogrammen: att förbättra folkhälsan och bidra till en jämlik hälsa genom att skydda mot spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen. Det är också positivt med ett tydligare statligt ansvar och en förenkling av kriterierna för vilka sjukdomar som ska omfattas av de nationella vaccinationsprogrammen.

PRO ställer sig också bakom utredningens förslag om lagändringar för att förenkla och snabba på processen för beslut om vaccinationer i Sverige.

Många bra skäl för vaccinationsprogram för äldre

Däremot hade PRO gärna sett ett förslag om ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Där har utredningen valt en annan väg än PRO hade hoppats.

I dag finns tre vacciner som riktar sig direkt mot äldres sjukdomar: vaccin mot bältros, influensa och pneumokocker. Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre skulle kunna ge tillgång till kostnadsfritt vaccinationsskydd där vaccin mot covid-19 ingår, tillsammans med vaccin mot bältros, influensa och pneumokocker.

Äldre är särskilt sårbara för dessa sjukdomar. De kan leda till svåra komplikationer eller till och med dödsfall. Ett vaccinationsprogram specifikt riktat till äldre skulle ge dem ett bättre skydd och därmed bidra till en bättre folkhälsa liksom ett minskat vårdbehov. Ett vaccinationsprogram skulle sannolikt öka benägenheten hos målgruppen äldre att vaccinera sig.

Gör tillgången till vaccin mer jämlik

I dag är inte tillgången till vacciner jämlikt fördelad. Den kan bero på var man bor eller vilka resurser man har. Ett nationellt program skulle säkerställa att alla äldre får samma tillgång till vaccinationer, oavsett deras ekonomiska eller geografiska förutsättningar. Kostnaden för vaccin skulle också bli mer lika i en nationell satsning i stället för att varje region beslutar för sig. Slutligen innebär ett organiserat vaccinationsprogram bättre möjligheter att registrera data och följa upp resultaten av de förebyggande insatserna.

Läs hela PRO:s remissvar här Pdf, 75.2 kB.

Text: PRO