Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

PRO:s ordförande Åsa Lindstam står i en talarstol på en scen

PRO:s Åsa Lindestam lyfte frågan om bedrägerier när äldreriksdagen samlades för femte gången. Foto: Anneli Nygårds.

Kategorier:
Pensionärers ekonomi
Publicerad:

Äldreriksdag med EU-perspektiv

Partierna debatterade pensionärernas viktigaste frågor under årets äldreriksdag.

Med mindre än en månad kvar till EU-valet hade årets äldreriksdag ett tydligt EU-perspektiv. Debatten var uppdelad i fyra huvudämnen: ålderism, bedrägerier, äldres ekonomi och läkemedelsbristen. Som vanligt var det Artur Ringart från News55 som fördelade ordet.

Eva Eriksson från SPF Seniorerna inledde debatten i Skandias lokaler på Kungsholmen i Stockholm med ett inlägg om ålderism.

–Vi är medborgare med stor kompetens och lång erfarenhet. Vi vill bestämma över våra egna liv, även om vi är till åren komna. Oss äger igen, oss klappar man inte på huvudet. Vi vill ha ett Europa för alla åldrar!

Stärk äldres rättigheter

Debatten kom sedan att handla om ja eller nej till en FN-konvention om äldres rättigheter.

Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, lovade att partiet ska verka för en sådan konvention, men betonade att det stora jobbet ligger i att implementera den.

Moderateras listtopp Tomas Tobé lade till att det i grund och botten är attityderna i samhället som måste förändras. Anna Maria Corazza Bildt höll med, och berättade att hon blivit avrådd från att prata hos Rotary under valrörelsen: ”det är bara äldre människor”.

En annan fråga med koppling till ålderism gällde förslaget att utvidga förbudet mot att diskriminera äldre på arbetsmarknaden till en mer generell lagstiftning mot diskriminering av äldre.

Här var enigheten stor om att det inte var någon dum idé. Dick Erixon, tredjeman på SD:s valsedel, gick emot strömmen och ville helst se en diskrimineringslag som inte nämner några särskilda grupper över huvudtaget.

Socialdemokraterna lyfter demokratifrågan i årets val, och Lena Hallengren menade att den också är central för pensionärer:

–Är det någon som tror att Orbán i Ungern är så intresserad av att jobba mot ålderism?

Bankernas ansvar att stoppa bedrägerierna

Sedan var det dags för PRO:s Åsa Lindestam att gå upp i talarstolen och inleda nästa debattavsnitt om bedrägerier.

–Bedrägerier inbringar dubbelt så mycket som narkotikan. Det är vi äldre som bekostar brottsligheten idag. Så illa är det, sa Åsa Lindestam.

–Jag hoppas att när vi står här nästa år kommer inte den här frågan vara med, för då är den löst. Tidigare var man väldigt inne på att det var individens fel, det var jag själv som var lurad och fick stå för kostnaden. Men det här är också politikens ansvar.

Det höll de närvarande politikerna med om. Framför allt visade sig många vara villiga att dra åt tumskruvarna på bankerna.

–Bankerna, som har tvingat oss att börja använda de digitala funktionerna, behöver också hjälpa oss med säkra system, inledde Kristdemokraternas Michaela Hollis.

Tomas Tobé påpekade att brottsligheten drabbar på många olika sätt.

–Man förlorar pengar men man förlorar också någon form av värdighet.

Lägre elräkningar och billigare bussbiljetter

När det gällde frågan om vad man kan göra i EU för att förbättra äldres ekonomi spretade åtgärdsförslagen.

–Man skulle kunna sänka medlemsavgiften som är 52 miljarder per år. Kan vi minska kostnaderna på EU så har vi pengar till välfärden i Sverige, föreslog Dick Erixon, SD, utan att få något större medhåll.

Det fick inte heller Vänsterpartiets Hanna Gedin som menade att sättet som EU:s elmarknad behöver förändras för att ge pensionärer billigare elräkningar i Sverige.

Lennart Tonell, som till vardags är språkrör för Miljöpartiets seniorförbund Gröna Seniorer, ville se mer stöd till ekologisk jordbruksproduktion och subventioner till kollektivtrafiken. Båda åtgärderna menade han skulle gynna svenska pensionärer.

Olika recept mot brist på mediciner

Debattens sista ämne var läkemedelsbristen, och vad man kan göra på EU-nivå för att motverka den.

Dick Erixon betonade att vi har fått sämre beredskap jämfört med 1900-talet och att Sverige behöver en planering där man förbereder sig för att det värsta kan hända. Samverkan fungerade inte under pandemin:

–Andra länder snodde det som Sverige beställt.

Men det höll ingen av de andra debattörerna med om.

–Det är sorgligt att höra hur protektionistiskt man resonerar från Sverigedemokraterna. Lösningen är att samarbeta mer inom EU, tyckte Centerns Malin Björk.

Lennart Tonell, MP, ville också se bättre lagerhållning och kritiserade så kallad "just in time"-produktion, som gör planering svårt. Vi måste lämna den typen av ekonomisk teori, menade han.

Hanna Gedin, Vänsterpartiet, höll med.

–När du går in på ett apotek idag finns det hur mycket choklad som helst, men inte din medicin. Det var ett jättemisstag att avreglera apoteksmarknaden.

Artur Ringart uppmuntrade avslutningsvis alla äldre att gå och rösta i EU-valet.

–Pensionärerna utgör 28 procent av väljarkåren. Våra röster väger tungt!

Här går det att se hela debatten i efterhand:

Text: PRO