Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

En äldre kvinnlig bowlingspelare står i en bowlinghall. Hon ler och håller ett bowlingklot i båda händerna.

Om alla äldre får vaccin kan fler hålla sig friska och fortsätta ha en aktiv fritid. Foto: Mostphotos.

Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

Ge alla äldre chansen att vaccinera sig

Sverige borde inför ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Det skriver PRO och SPF Seniorerna i ett gemensamt brev till regeringen.

Vaccinationer är ett av de bästa sätten för att förebygga allvarliga sjukdomar. Men i Sverige saknas det ett sammanhållet system för vaccination av äldre. Därför vill PRO att det införs ett nationellt vaccinationsprogram där pensionärer erbjuds gratis skydd mot influensa, pneumokocker och bältros – sjukdomar som är särskilt allvarliga för oss äldre. Vid behov bör vaccin också ges mot andra sjukdomar.

Bara hälften av alla pensionärer får vaccin idag

I dag är det bara omkring hälften av alla pensionärer som vaccinerar sig mot säsongsinfluensan. Det finns brister i kallelser och registrering. Det finns också en stor geografisk ojämlikhet i hur vaccinationerna erbjuds och prissätts. Regionerna har också svårt att träffa socioekonomiskt svagare grupper.

Av de som avlider av influensa är nästan alla 65 år eller äldre. Dessutom intensivvårdas flera hundra varje år, med en stor effekt på hälso- och sjukvården som följd. Det vore bra för hela samhället om alla äldre fick chansen att vaccinera sig, menar PRO och SPF Seniorerna.

Stort stöd för nationellt vaccinprogram

Ett äldrevaccinationsprogram skulle ge stora hälsomässiga fördelar. Det skulle minska belastningen på sjukvården och inte minst intensivvården de värsta influensasäsongerna.

Att införa ett nationellt vaccinationsprogram för äldre, som PRO krävt länge, har brett politiskt stöd i riksdagen, bland regionerna och bland andra äldreorganisationer. Genom en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och omfördelning av medel inom ramen för existerande överenskommelse med SKR eller tillkommande budgetmedel i budgetpropositionen för 2024 kan ett äldrevaccinationsprogram komma på plats tämligen omgående.

Läs hela brevet till regeringen här. Pdf, 107.8 kB.

Text: PRO