Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Porträttbild på PRO:s ordförande Åsa Lindestam.

PRO:s ordförande Åsa Lindestam tycker att regeringen borde prioritera välfärden. Foto: Anneli Nygårds.

Kategorier:
Pensionärers ekonomi
Publicerad:

"Inte en budget att hålla i handen när det blåser kallt"

Regeringen borde ha prioriterat välfärden hårdare, menar PRO:s ordförande Åsa Lindestam. Hon pekar på att det viktigaste regeringen kan göra för pensionärernas ekonomi är åtgärder för högre pensioner.

I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen till kommuner och regioner förstärks med tio miljarder kronor från och med nästa år.

Åsa Lindestam menar att regeringen borde prioriterat välfärden högre i budgeten:

Det här är inte en budget att hålla i handen när det blåser kallt. Jag är riktigt orolig för välfärden och inte minst äldreomsorgen. Pandemin visade på stora brister både i omsorgen och i personalens arbetsvillkor. Trots det skjuter regeringen bara till en bråkdel av underskotten i kommuner och regioner. Risken är stor att landets äldre får betala mellanskillnaden genom sämre kvalitet.

Organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör bedömningen att kommuner och regioner får ett underskott på totalt 28 miljarder kronor för 2024.

Rätt att låta fler betala skatt

Att regeringen väljer att inte höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten får stöd av PRO. Åtgärden innebär att omkring 330 000 fler får betala statlig inkomstskatt, än om brytpunkten höjts som planerat. Åsa Lindestam:

Regeringen gör rätt som låter brytpunkten ligga kvar. PRO står upp för principen att de som har mest också ska bidra mest. Staten sparar drygt tolv miljarder kronor genom att inkomstgränsen för statlig skatt inte ändras. De pengarna borde skjutas till välfärden utöver det generella statsbidraget och öronmärkas till äldreomsorgen. Det är pengar som behövs för mer personal, högre löner och därmed bättre kvalitet för de äldre som behöver omsorgen.

I budgeten föreslår regeringen en mindre skattesänkning för pensionärer, men Åsa Lindestam påpekar att det inte gör så stor skillnad:

År 2023 är ett förlorat år för pensionärerna, ekonomiskt sett. Vi pensionärer ser köpkraften smälta undan snabbt och många av oss är oroliga över om pengarna ska räcka. Den här budgeten gör varken till eller från i pensionärernas plånböcker. Det regeringen nu måste ta tag i är inkomstpensionerna. De behöver höjas rejält, både för dagens och framtidens pensionärer. Den nya pensionsgruppen måste samla sig och börja arbeta.

Inför en gas i pensionssystemet

Garantipensionen ökade med omkring nio procent 2023 och beräknas öka med ungefär lika mycket nästa år. Det beror på att garantipensionen räknas upp med prisbasbeloppet, som följer prisökningarna i samhället. Inkomstpensionen, som räknas upp med inkomstindex, ökar inte alls lika mycket. Detta får till följd att det lönar sig allt mindre att ha arbetat ett långt arbetsliv med låg lön.

PRO är kritiskt till den utvecklingen och hade hoppats på något initiativ från regeringen i samband med budgetpropositionen. Att höja pensionsavgiften till 18,5 procent och att införa en ”gas” i pensionssystemet som medger att överskott i systemet betalas ut i pension är två åtgärder som PRO har fört fram för att höja inkomstpensionerna.

Text: PRO