Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

kvinna väntar på läkare för besked

Foto: Mostphotos

Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

Remissyttrande – Screening för bröstcancer

PRO har tagit del av Socialstyrelsens öppna remiss med anledning av Socialstyrelsens förslag att behålla befintliga rekommendationer för bröstcancerscreening efter genomförd översyn.

I Socialstyrelsens nya förslag till regelverk förtydligas att regionerna inte bör erbjuda screening till kvinnor över 74 år. PRO invänder starkt mot rekommendationen och vill helt slopa den övre åldersgränsen.

Mer forskning behövs

Enligt Socialstyrelsen skulle kostnaden för screening för samtliga kvinnor över 74 år inte vara medicinskt motiverad, eftersom det saknas evidens. Här vill PRO lyfta fram behovet av att bedriva mer forskning på äldre kvinnor och bröstcancer. När det forskas för lite så blir kunskapsunderlaget skralt, vilket snarast måste åtgärdas. Det vi utan tvivel vet är att statistiken visar att kvinnor inte slutar att få bröstcancer när de är över en viss ålder. Var femte kvinna som får bröstcancer är 75 år och äldre.

Att fler dör sammanfaller med åldersgränsen

I Socialstyrelsens dödsorsaksregister framgår att fler än dubbelt så många kvinnor över 74 år dör i bröstcancer jämfört med kvinnor mellan 60 och 74 år. Det sammanfaller med screeningens övre åldersgräns. I det nationella vårdprogrammet för bröstcancer anges också att en viktig förklaring till den lägre överlevnaden för äldre är att de äldre kvinnornas tumörer diagnostiseras i senare stadier än hos yngre kvinnor.

Tidig upptäckt av tumörer ökar chansen att överleva. PRO anser att den möjligheten självklart ska erbjudas kvinnor över 74 år genom mammografi.

Är kronologisk ålder ett rimligt mått?

I takt med att många lever allt längre finns det anledning att fundera över om kronologisk ålder är ett rimligt mått att ange som övre gräns för mammografi. PRO hade gärna sett ett utvecklat resonemang där andra mått analyserats, exempelvis förväntad livslängd. En annan effekt av längre medellivslängd är att konsekvenserna av sen upptäckt av bröstcancer blir allt större, både vad gäller patienternas prognos och de samhällsekonomiska konsekvenserna av sen upptäck. Dessa konsekvenser behöver ingå i analysen för att kunna rekommendera screening för kvinnor över 74 års ålder.

PRO anser att frågan om en övre åldersgräns inte är tillräckligt väl utredd utan behöver utredas igen i syfte att slopa den övre åldersgränsen.

Åsa Lindestam
Ordförande
Pensionärernas riksorganisation

Ladda ner en pdf av remissyttrandet här

Text: PRO