Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Västerås

Vår historia

Varför Samorganisation?

Enligt PRO STADGAR § 5 MOM 1 ska Samorganisation bildas i kommuner där det finns fler än en PRO-förening. Det krävs i olika sammanhang samarbete mellan föreningarna. Samorganisationen har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor samt verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representationen i kommunala pensionärsrådet (KPR) och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter (se vidare § 5 PRO STADGAR, antagna vid PRO:s kongress den 15-17 juni 2018, gäller fr.o.m. 1 januari 2019).

Övriga uppgifter är bland annat:

 • Ø Inneha vice ordförandeskapet i KPR.
 • Ø Boule, seriespel och distriktsfinal tillsammans med distriktet.
 • Ø Bridgeträffar.
 • Ø Äldredagen i samarbete med Västerås stad.
 • Ø Mässor och andra utåtriktade aktiviteter, i samarbete med kommunen, distriktet m.fl.
 • Ø Samordning av gemensamma aktiviteter, t.ex. studier och medlemsrekrytering.
 • Ø Programhäftet Pensionären.
 • Ø Sommarhemmet i Kvicksund.

Den viktiga verksamheten borgar för Samorganisationens existens. För att hålla samman denna verksamhet krävs att tjänsten på kansliet besätts med en för verksamheten intresserad och kunnig person.

Vi som sitter i Samorganisationens styrelse som ledamöter och ersättare arbetar mycket med samverkansfrågor och marknadsföring av organisationen bl.a. genom att samla föreningarna och deras utsedda ledamöter för uppdrag som exempelvis:
Ø Studieorganisatör/studieansvarig/cirkelledare
Ø Reseansvarig

 • Ø Medlemsansvarig
 • Ø Kassör
  Ø Ordförande
  Ø Försäkringsansvarig

Vi tar upp aktuella frågor som berör de förtroendevaldas område, tillser att de får information och verkar för utbyte av erfarenheter med varandra. Vi är lyhörda för föreningarnas och medlemmarnas behov och arbetar ständigt för organisatoriska förbättringar och ökad medlemsnytta. Vi använder oss av egen kompetens och externa resurser, och jobbar mycket med samverkan exempelvis med distrikt, kommun, ABF. Samorganisationens styrelse utser kontaktombud till varje förening för att underlätta kommunikationen oss emellan.