Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Västmanlands Län

Kongresser

Här finner du information om PRO:s - Kongresser som hålls var 4:de år och en mindre Mellankongress efter 2 år.

Nedan finns i stigande datumordning information som berör PRO:s Kongresser

24-04-19 Information Mellankongressen 4 juni 2024. Presentationsmaterial från mötet finns nedan:
Presentation om kommande mellankongress 4 juni Pdf, 323.9 kB, öppnas i nytt fönster.

24-02-04 Information om Kongressen 2024 som är en Mellankongress. Denna kommer att gå av stapeln den 4 juni på Quality Hotel Globe i Stockholm. På denna behandlas ett begränsat antal punkter enlig moment 11 i PRO:s stadgar - se nedan
Moment 11. Behandling av ärenden vid mellankongress
Styrelsen ska förelägga kongressen verksamhetsberättelser med årsredovisningar för tiden sedan senaste ordinarie kongress.
Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse till kongressen över styrelsens förvaltning för tiden sedan senaste ordinarie kongress där man tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.
Kongressen tar ställning till ansvarsfrihet för styrelsen för denna period.
Medlemsavgiften kan justeras vid mellankongress.
Mellankongress kan förrätta eventuella fyllnadsval till styrelsen, revisionen eller
valberedningen.
Kongressen behandlar styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget för den
kommande tvåårsperioden. Styrelsen kan därutöver lägga fram förslag som inte bör vänta till nästa ordinarie kongress.

22-05-16 Information från PRO Riks där du finner information om samt länk till den material som finns på PRO Riks hemsida om Kongressen 2022. Dessutom finns en länk till Easymeet som är det IT-stöd som kommer att användas och kräver uppgifter om användare och lösenord. Läs mer via nedanstående länkar
PRO Riks hemsida om Kongressen 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
IT-stödet Easymeet  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.