Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Håbo

KPR

BIld Alexas_Foto fr Pixabay

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Här kan du ta del av PRO Håbo representanters skrivelser

Pensionärsrådet har många olika uppgifter, några av dem är

- Förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre
- Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
- Vara remissorgan i de frågor som rör pensionärerna
- Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.

Representanter i pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet består av representanter från fyra organisationer och politker från kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden.

De representerade föreningarna är

- PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
- SPF (Sveriges Pensionsförbund)
- Anhörigföreningen
- Finska föreningen

Representanter från föreningarna

Ordinarie;
- Carina Hazlewood PRO
- Irene Lundbäck, PRO
- Christer Ridderstråle, SPF
- Yvonne Lindström, SPF
- Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen
- Arvid Rönnholm, Finska föreningen

Ersättare;
- Monica Borg, PRO
- Carl-Erik Thulin, SPF
- Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen
- Arvo Väisänen, Finska föreningen

Representanter från politiken

- Liselotte Grahn Elg (M)
- Agneta Hägglund (S)
- Eva Staake (S) 
- Lisbeth Bolin (C)
- Kurt Hedman (S)
- Inger Wallin (S)

Länk till Kummunala Pensionärsrådet Länk till annan webbplats. 

Länk till Möten, kallelser och protokoll från KPR
Länk till annan webbplats.
Där kan du läsa protokoll från sammanträden som skett.