Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Håbo

Intressepolitik

Intressepolitiskt

PRO Håbo har en stark vilja att påverka Håbo kommunen att åstadkomma en tryggt, spännande, rikt och värdigt liv för alla äldre i Håbo kommun. Detta gör PRO Håbo genom engagerande representanter i Håbo Kommunala Pensionärsråd (KPR) Där alla pensionärsföreningar Håbo kommun ingår. Och där beslut som påverkar den enskilde pensionären tas. Tag gärna kontakt med PRO Håbos representanter om du har frågor eller vill föra fram något du anser skall bli bättre.

Text från PROs stadgar...


1, Detta är PRO

Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en intresseorganisation för Sveriges pensionärer. PRO är en självständig, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. PRO medverkar till att stärka demokratiska värden och ett medmänskligt synsätt i Sverige och tar tillvara pensionärernas intressen. PRO som organisation är öppen för nya idéer och verksamheter i en föränderlig värld.

PRO:s värdegrund:

• Vi verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns god vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.

• Vi vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas gemensamma, politiska arbete.

• Vi ska motverka åldersdiskriminering, främlingsfientlighet och all annan diskriminering och främja personliga möten oavsett ursprung.

PRO:s uppgifter

• Vi är en mötesplats för gemenskap, samvaro och livslångt lärande för Sveriges alla pensionärer.

• Vi ska påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att tillvarata pensionärernas intressen.

• Vi ska öka pensionärernas inflytande.

Klicka här för att läsa mer om Kommunala Pensionärsrådet (KPR)