Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Sköndal

Vår historia

Välkommen till PRO Sköndal

Vår förening bildades i oktober 1962.
Förspelet till bildandet av PRO föreningen var ett av kvinnoklubbens välbesökta möten. Under en kaffepaus styrde någon över samtalen till frågan om behovet av en PRO förening.
Då det visade sig att intresse fanns beslutades att tillsätta en kommité. Delar av denna kommité åtog sig att knacka dörr hos ett hundratal pensionärer för att få veta om det fanns intresse för en förening.
Att intresse fanns framgår av följande anteckningar från familjen Karlssons gästbok.

"Vi träffas hos Aina o haver beslutat förening ska bildas på torsdag den 11 ska slaget stå.
Oktober 4/10 1962
Alma Segerdahl,Elsa Lundberg, Alfhild o Gerhard Edenå"

Vid konstituerande mötet anmälde sig 23 personer som medlemmar och till styrelse valdes Alvar Carlsson ordf. samt Agnes Carlsson, Alma Segerdahl, Sara Mehr och Elsa Lundberg.
Dessa 23 medlemmar har ökat till i dag cirka 300.