Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Liljeholmen

Om oss

PRO Liljeholmen

är en vital organisation med runt 250 medlemmar, som med kraft verkar för våra pensionrers intressen i ett större närområde. Det samlande namnet på föreningen, PRO Liljeholmen, speglar den kraftigt växande stadsdelen som omfattar Ekensberg, Gröndal, Liljeholmen, Marievik, Lövholmen, Årstadal och Nybohov. Vi fortsätter arbetet med att anpassa våra verksamheter för att attrahera pensionärerna i hela detta område.

Kontakter: Aktiviteter bedrivs i Varvseken, Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm. Post: PRO c/o Pia Hällbom, Vindragarvägen 16 B, 117 50 Stockholm. E-post: liljeholmen@pro.se Plusgiro: 78 76 83-2. Telefon till ordföranden Pia Hällbom: 070-766 63 08. Till medlemsansvarige Mia Stridh: 073-342 09 06