Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Kärrtorp

Så tycker vi

PRO Kärrtorp är en del av en stor rörelse som aktivt påverkar förhållandena för landets pensionärer.

PRO Kärrtorp är en stark kraft i arbetet för bra villkor för alla pensionärer i vårt närområde. Två av våra styrelsemedlemmar ingår i det lokala pensionärsrådet, som följer och påverkar besluten i Skarpäcks stadsdelsnämnd.

PRO är en intresseorganisation för pensionärer som finns med i många sammanhang. På riksplanet håller PRO överläggningar med olika statsråd och riksdagsledamöter. På regionplanet (före detta landstinget) påverkar vi genom regionens pensionärskommitté.

PRO i Stockholmspolitiken

I Stockholms stad påverkar PRO genom kommunens och stadsdelsnämndernas pensionärskommittéer. Därutöver bedriver PRO opinionsbildning genom uttalanden och artiklar i tidningar, radio och TV samt i sociala medier.

I Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd har PRO 7 ledamöter och SPF 3 ledamöter. De utses av stadsdelsnämnden efter förslag från pensionärsorganisationerna. Från PRO Kärrtorp ingår Eva Söderlund och Sussie Hellsten. Ordförande i rådet är Magnus Brattström.

Pensionärsrådet sammanträder veckan innan stadsdelsnämndens sammanträde och rådets synpunkter sammanfattas i ett protokoll som sänds till nämndens ledamöter. Pensionärsrådet kan också ta upp frågor som inte finns på nämndens föredragningslista. Varje år sammanträder pensionärsrådet med företrädare för de politiska partierna i stadsdelsnämnden.

Aktuella frågor

Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde omfattar stadsdelarna Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp, Enskededalen (gamla delen), Bagarmossen, Skarpnäcksfältet, Skarpnäcks gård, Orhem och Skrubba.

Viktiga lokala frågor är byggande av vård- och omsorgsboenden i Bagarmossen och Enskededalen, förbättrad hemtjänst samt bättre snöröjning och sandning.