Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Nynäshamn

Välkommen till
PRO Samrådsgrupp
Nynäshamn

Samrådsgruppen syfte

Samrådsgruppen består av de två enskilda PRO föreningarna inom kommunen, dvs Nynäshamn och Ösmo med cirka 1300 medlemmar tillsammans.

-

Anslagstavla

PRO Samorganisation har bytt namn!

Under våren 2023 beslöts det att Sorunda PRO förening tyvärr måste läggas ner. Ingen styrelse kunde bildas och intresset för deras aktiviteter bland de allt äldre i föreningen sjönk. Kvarvarande medlemmar fördelades mellan föreningarna i Nynäshamn och Ösmo.

Så blev det två föreningar kvar i kommunen, Ösmo och Nynäshamn. Enligt de nya stadgarna som PRO Riks tagit fram behöver man då inte ha den extra föreningen inom PRO som en samorganisation utgjorde. Inga extra uppdrag för föreningarnas styrelse med att vara ledamöter i en organisation som beslutade om våra avgifter och såg till att vi hade ledamöter i KPR. De besluten kan nu föreningarna själva ta.

Men vi ville fortfarande ha kontakt med hela PRO och stötta varandra. Så vi bildade en Samrådsgrupp med en kärna av två ledamöter från varje förening plus en sammankallande till möten. Dessutom kan även övriga i styrelserna deltaga vid samrådsmöten om behov uppstår. Vi ser fram emot möjligheten att kunna samarbeta tätare och mycket mer otvunget inom våra gemensamma områden. Något som medlemmarna borde gynnas av.

Vi har redan tidigare kunnat delta på varandras aktiviteter och genom att nu samarbetet stärks borde våra medlemmar ha lättare att hitta något att kunna delta i. Fler deltagare på våra resor gör att bussen hämtar upp resenärerna oftare. Vi kan starta upp nya verksamheter då det finns fler som kan deltaga i studier, vid kulturbesök eller komma med på våra friskvårdarrangemang.

Vi ser redan idag att ett flertal medlemmar åker till Ösmo och promenerar och vi märker att nya deltagare kommer på möten i Nynäshamn. Alla är lika välkomna vart de än kommer!

PRO Samrådsgrupp Nynäshamn har som uppdrag att besvara remisser om nybyggnationer där vi bevakar tillgänglighet och de äldres perspektiv på boende och miljö. Vi skall också besvara remisser gällande sociala frågor. Via det Kommunala Pensionärsrådet (KPR) driver våra utsedda ledamöter de frågor PRO anser är viktiga gentemot våra politiker för att få dem att inse vilka behov vi har. Till KPR kan Du som medlem skicka med frågor via Din PRO förening när Du upptäcker något som försvårar för oss äldre. Kan gälla miljön, transporter eller vård och omsorg.
Kommande aktiviteter

Vi kunde inte hitta några kommande aktiviteter just nu.

Status code Error: SocketTimeoutException for URL https://restapi.pro.se/api/v1/arrangements/search, cause: Read timed out
Alla nyheter

Bli medlem i PRO

Tillsammans ser vi till att livet som pensionär blir bättre och roligare.

2019

Läs mer om PRO

Medlemsförmåner:

 • Pro medlemsresor
 • Utvecklande studier
 • Fri datasupport
 • PRO mastercard
 • Försäkringar
 • Billigare resor
 • Samhällspåverkan
 • PRO mervärde
Bli medlem!

Trippelskrapet

 • Sex årliga miljonvinster.
 • Vinst på var fjärde lott i snitt.
 • Viktig inkomstkälla för PRO-föreningar.
 • Gör det möjligt för PRO att hålla nere avgifterna.

 

Bli kund här

Läs mer om Trippelskrapet