Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

PRO:s ordförande Åsa Lindestam står i en talarstol på en inomhusscen med publik framför sig.

Åsa Lindestam talade på PRO:s 24:e kongress i Stockholm. Foto: Anneli Nygårds.

Kategorier:
Gemenskap och aktiviteter
Publicerad:

Nya tag i bostadsfrågorna på PRO:s mellankongress

PRO höll på tisdagen mellankongress i Stockholm. Ombud från hela Sverige planerade de kommande årens verksamhet och sjösatte ett nytt bostadspolitiskt program.

Globenområdet i södra Stockholm fylldes på tisdagen med PRO-medlemmar som samlats till mellankongress, en organisatorisk nyhet som är till för att fylla gapet när de ordinarie kongresserna numera hålls med fyra års mellanrum.

Men mötesformerna var välbekanta. Sedan ombuden prickats av och hälsats välkomna inledde PRO:s ordförande Åsa Lindestam kongressen med en parentation över de medlemmar som gått bort sedan förra kongressen. Bland dem finns två tidigare ordföranden: Lage Andréasson och Lars Wettergren.

Framgångar i pensionsfrågan

Verksamhetsberättelser för både 2022 och 2023 lades sedan till handlingarna. Under båda åren har PRO arbetat särskilt intensivt med pensionsfrågan, och lyckats få tillbaka den på den politiska dagordningen genom rapporter, möten och namninsamlingar. Styrelsens Ylva Thörn nämnde bland annat det framgångsrika opinionsarbete för att gottgöra ”57:orna” för den skatteorättvisa de drabbades av under 2023. Om bara ett par veckor kommer kompensationen.

Ett annat framgångsrikt arbete som lyftes fram var DigiSen, PRO:s projekt för att minska det digitala utanförskapet bland äldre. Projektet, som har genomförts tillsammans med Begripsam och med stöd av Allmänna arvsfonden, avslutas 2024. Men PRO fortsätter arbetet med att göra äldres digitala vardag enklare.

–Vi måste få andra att förstå att de måste skärpa sig, sammanfattade Åsa Lindestam.

När det gäller de kommande åren lyfte hon särskilt fram pensionsfrågan, där det kommer hända mycket, men också att PRO behöver ”bli vassare” i arbetet i pensionärsråden och sätta fart på medlemsrekryteringen. Allt detta hamnade också i den verksamhetsplan som kongressen beslutade om. Där slås också fast att PRO:s mål är att öka medlemsantalet till 268 000 efter 2025 och till 275 000 vid 2026 års utgång.

Pensionärer behöver bättre bostäder

På kongressen presenterades också PRO:s nya bostadspolitiska program, ”Pensionärerna och bostaden – en rättighet och en frihet”. Grundläggande är bland annat att byggandet måste öka, framför allt hyresrätter och särskilda boenden med rimliga hyror. Dessutom brister det i tillgänglighet: för äldre kan avsaknad av hiss vara en katastrof.

Ändå händer det ganska lite i frågan, trots att bostäder är ett grundläggande åtagande för det allmänna, till och med inskrivet i grundlagen, påminde Inger Ros, ordförande i den bostadspolitiska grupp som tagit fram programmet. Hon tackade också de 15 000 medlemmar som svarat på den enkät som hjälpt gruppen att identifiera pensionärers behov och önskemål.

Presentationen av programmet följdes av en paneldiskussion där tre bostadspolitiska tungviktare bjudits in för att komma med ris och ros: Barbro Engman, före detta ordförande i Hyresgästföreningen, Ulf Perbo, tidigare statssekreterare med ansvar för bostadsfrågor och Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges allmännytta.

Det visade sig att programmet uppskattades, men att åsikterna om bostadspolitiken i stort spretade. Jörgen Mark-Nielsen höll med om att äldre måste kunna bo kvar om de vill, kanske handlar det bara om att få flytta ned till bottenvåningen. Ulf Perbo ville å sin sida bygga fler småhus, så att barnfamiljer kan flytta dit och lämna plats för pensionärer i billigare hyresrätter. Han efterlyste också bättre fart i byggandet av trygghets- och seniorboenden.

Barbro Engman lyfte fram bristen på helhetstänkande i samhällsplaneringen och tog Hammarby Sjöstad i Stockholm som exempel, ett område vid vattnet som är tätt bebyggt med dyra bostadsrätter:

–Hammarby Sjöstad är ett strålande exempel på en bostadspolitik som havererat. Nu står folk på balkongen och spanar efter segelbåtar, snart står de och spanar efter hemtjänsten. Vi har byggt oss åtskilda. Var ska de komma ifrån? Det är svårt att bo kvar i samma områden men i en annan boendeform.

Dags för lokala kampanjer

I verksamhetsplanen står det nu att PRO ska genomföra minst tre opinionsbildande aktiviteter i bostadspolitiska frågor under 2025. Även kommunerna ska påverkas, är tanken. Därför avslutades kongressens bostadstema med idéer om hur PRO kan arbeta lokalt med bostadsfrågan. Tipsen kom från Curre Hansson från PRO Stockholms län – som redan har börjat – och Linn Svansbo, PR-konsult med en bakgrund på fackförbundet Byggnads.

Kongressen förrättade två val. Eva Sonesson från Ångermanland valdes in i styrelsen som ersättare och Lena Petersson från Östergötland blev ersättare i valberedningen. En enda fråga gick till omröstning: den om styrelsens arvoden. Där vann valberedningens förslag med siffrorna 82-66 .

Innan kongressen avrundades bjöd Adolf Fredriks gosskör på vackra sånger. Sedan släpptes ombuden äntligen ut i sommarvärmen igen.

Text: PRO