Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Husfasader till flerbostadshus

Enligt grundlagen har staten och kommunerna ansvaret att trygga rätten till bostad, påminner PRO i det nya bostadspolitiska programmet. Foto: Mostphotos.

Kategorier:
Pensionärers ekonomi
Publicerad:

PRO lanserar nytt bostadspolitiskt program

Pensionärer har rätt till trygga och välanpassade bostäder. Med tio tydliga krav vill PRO sätta bostadsfrågorna i centrum.

Boendet är en avgörande faktor för att Sveriges 2,3 miljoner pensionärer ska kunna leva ett gott liv. Många gånger har äldre särskilda behov som riskerar att glömmas bort. Det kan till exempel handla om att säkerställa att det finns hissar i flerbostadshus, så att ingen tvingas flytta bara för att det är svårt att ta trappan.

-PRO vill med det här programmet bidra till att återföra bostadsfrågorna till centrum av det politiska samtalet i Sverige, skriver PRO:s ordförande Åsa Lindestam i ett förord.

I arbetet med programmet har PRO haft hjälp av en enkät som över 15 000 PRO-medlemmar har svarat på. Där framgår bland annat att 9 av 10 tycker att politiken borde göra mer för att bygga bostäder för äldre.

Programmet listar tio krav som PRO anser är avgörande för att förbättra pensionärers boendesituation:

  • Pensionärers frihet ska bli en tyngre faktor i byggande och boende

  • Staten och kommunerna ska ta en större roll i bostadspolitiken

  • Underlätta för pensionärer att flytta till mer ändamålsenliga boenden

  • Klimatkrisen kräver hållbara bygglösningar och grönska i stadsmiljöer

  • Förtätning av bostadsområden ska möjliggöra att fler pensionärer kan bo kvar där de känner sig hemma

  • Pensionärer ska få större inflytande över beslut om särskilt boende

  • Öka tillgängligheten och anpassa bostäderna för äldre

  • Återinför investeringsstöd för att bygga hyresrätter med lägre hyra

  • Utjämna skattevillkoren mellan ägt och hyrt boende och höj bostadstillägget

  • Se till att allmännyttan ser till samhällsintresset i sin verksamhet

För att pensionärers röster ska höras i bostadsfrågorna betonar PRO också att äldre måste ha inflytande över bostadsplaneringen. Programmet kommer nu att bli grunden för PRO:s arbete på alla politiska nivåer, från riksdag och regering till kommunala och regionala pensionärsråd.

Läs hela bostadspolitiska programmet här Pdf, 3.2 MB.

Text: PRO