Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Händer som håller i handtagen på en rullator.

PRO:s Pensionärsbarometer genomfördes i början av maj och visar en låg tilltro till äldreomsorgen. Foto: Mostphotos.

Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

Omsorgen behöver mer resurser

Knappt tre av tio pensionärer tycker att äldreomsorgen fungerar bra, enligt en ny mätning från PRO.

Knappt tre av tio pensionärer, 32 procent, tycker att äldreomsorgen fungerar bra, enligt en ny medlemsundersökning från PRO. För att höja kvaliteten på äldreomsorgen skulle regeringen behöva ge landets kommuner ett tillskott i statsbudgeten om minst tio miljarder kronor per år.

–Den låga tilltron till äldreomsorgen är inte särskilt förvånande. PRO har länge larmat om äldreomsorgens otillräckliga finansiering och underbemanning. Det är ett allvarligt läge som riskerar att utvecklas till en krissituation för dem som är beroende av äldreomsorgen, säger Åsa Lindestam, ordförande för PRO.

Många kommuner tänker skära ned

Nyligen presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin Ekonomirapport. Den visar att bland annat att kommunerna gör historiskt låga resultat och att en majoritet av kommunerna har besparingskrav på sina verksamheter.

–Politiker på alla nivåer måste prioritera äldreomsorgen. Stockholms läns äldre ska inte behöva få sämre livskvalitet på grund kommuners och regioners pressade ekonomi. Staten måste utöka grundfinansieringen av äldreomsorgen, säger Åsa Lindestam.

Befolkningstillväxten i Sverige förväntas minska avsevärt, med en stor minskning av antalet barn och unga och en ökning av antalet personer över 80 år de närmsta tio åren enligt SCB.

–För att kunna tillhandahålla en god äldreomsorg med kompetent personal måste satsningarna vara långsiktiga och förutsägbara, säger Åsa Lindestam.

Text: PRO