Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

En byggnadsarbetare i gula arbetskläder sitter ute på gatan och tittar i sin mobiltelefon.

Det är inte rimligt att kräva att äldre ska byta yrke för att få behålla sin sjukförsäkring, tycker PRO. Foto: Mostphotos.

Kategorier:
Pensionärers ekonomi
Publicerad:

Försämra inte sjukförsäkringen för äldre

Regeringens utredning hotar med försämringar i sjukförsäkringen. PRO menar att de särskilda äldrereglerna måste bli kvar.

Det har gjorts flera stora förändringar i sjukförsäkringen under de senaste åren. Det gjorde att den förra regeringen såg ett behov av att utvärdera reformerna. I våras kom därför betänkandet En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022.

PRO har nu lämnat ett remissvar på betänkandet. I svaret skriver vi att vår generella syn på sjukförsäkringen är att den ska erbjuda ekonomisk trygghet när människor drabbas av sjukdom, inte främst hålla nere sjuktalen.

Vi vill också varna för en återgång till de rättsosäkra och otrygga system som gällde innan 2021. Att bli utförsäkrad gör människor fattiga, inte friska. I grunden menar PRO att det måste vara den enskildes faktiska förmåga som styr återgången till arbete efter en sjukskrivning.

Bevara äldrereglerna

Det finns så kallade äldreregler i sjukförsäkringen i dag. Utredningen föreslår att de ska tas bort. Äldrereglerna innebär att den som uppnått en ålder där det är möjligt att ta ut inkomstgrundad ålderspension undantas från regeln om att arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning.

Ett syfte med att införa undantaget var att minska tidigt uttag av pension. Om den försäkrade tvingas byta arbetsplats och yrke för att hitta ett fungerande jobb, skulle många hellre välja att pensionera sig.

Utredningen har inte lyckats utvärdera om syftet har uppnåtts eller inte, menar PRO. Många av våra medlemmar som på grund av tunga arbeten inte orkat arbeta hela vägen till riktåldern för pensionen har låga pensionsinkomster, trots att de har ett långt arbetsliv bakom sig. PRO menar att alla pensionärer ska kunna leva på sin pension och vill även fortsättningsvis att sjukförsäkringen ska bidra till att skjuta upp pensionsåldern. Dessutom tycker vi att det är orimligt att ställa krav på omställning till ett nytt yrke när man dels redan eventuellt är utsliten och dels i princip har uppnått pensionsåldern.

Läs hela remissvaret här

Text: PRO