Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Centrala Huddinge

Aktiviteter

Personer framför träd

Text

Text

Text

Vi har många aktiviteter och evenemang på vårt program, både egna och återkommande år från år men också till exempel resor arrangerade av SAM-organisationen PRO Huddinge. Under flikar till vänster listar vi det utbud som brukar finnas men inte säkert varje termin. Därtill kan annat tillkomma med kort varsel och som annonseras på hemsidan och som e-postutskick.
Här nedan något viktigt angående evenemang som måste bokas och betalas.

EVENEMANG i menylisten överst på sidan har en koppling till PRO medlemssystem som ännu inte fungerar. Tanken är att medlem via Mina sidor ska kunna läsa om före-stående evenemang , boka och betala för att avlasta föreningar en arbetsbörda.
Bortsett från rådande tekniska problem är tiden inte mogen då ett stort antal av våra medlemmar saknar både kunskap och utrustning för att utföra detta via internet. Vårt manuella system via telefon kommer att bestå under oöverskådlig tid även de tekniska problemen löses. Att ha både ett manuellt och ett digitalt system skulle resultera i dubbelt arbete och stora svårigheter i att garantera rätt turordning vid evenemang där antalet platser är färre än intresserade medlemmar.

OM BOKNING OCH BETALNING AV AKTIVITET
Av vad som sagts ovan är den manuell bokning och betalning som gäller till dess annat meddelats.

ANMÄLAN görs till den person och på det sätt som anges för respektive aktivitet i programmet. Gäller det t.ex en RESA så finns regler som måste följas, som kortfattat beskrivs på sidan 9 i programmet, men i sin helhet under rubriken Kulturverksamheter > Resor/Utflykter i vänsterspalten.
BETALNING görs till det Pluskonto som anges i annonsen - alternativt via Swish om så anges - aldrig till konto tillhörande PRO Riks eller reseföretag om så inte uttryckligen anges i annonsen.

VIKTIGT!
Med farsoten Covid i färskt minne och de virusmutationer som kan komma går det inte att slappna av i ansträngning att minimera risk för spridning av all slags smitta.
Har du sjukdomssymptom av vad slag det än må vara så avstå från att delta i sammankomster. För Covid bör du följa rekommendation om antal sprutor.