Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Stenbrohult

Vår historia

Moln över Hemsjön. Foto: K Sjödin

En återblick på hur PRO Stenbruhult bildades.

Vår förening bildades 15/9 1954 men då under namnet Diö pensionärsförening och anslöts då till SPRF (Svenska Pensionärernas Riksförbund) och hade vid starten 15 medlemmar med Albert Nilsson som ordförande. Någon större verksamhet inom föreningen förekom inte i början. Möte hålls 2-3 gånger om året. Några resor inom Stenbrohults kommun anordnades med besök på vatten- och reningsverket, ålderdomshemmet mm.

1963 hade medlemsantalet ökat till 40st och då bildades även en ny organisation i Kronoberg KPO
(Kronobergs Opolitiska Pensionärer), men föreningen beslöt efter en hel del diskussioner att stanna kvar i SPRF.

1970 hade medlemsantalet ökat till 70st och då valdes Edvin Håkansson till ny ordf. Styrelsen utökades samtidigt till 7 ledamöter från att varit 5 tidigare. Då behandlades även ett förslag om föreningen skulle ansluta sig till PRO, men förslaget avslogs.

1972 avled ordf. Edvin Håkansson och samtidigt uppstod svårigheter med att utse ny ordf. Det framfördes t.o.m. synpunkter på att avveckla föreningen, vilket den som tur väl ej gjorde. Så småningom antog Hugo Larsson uppgiften att bli ordf. Medlemsantalet hade nu ökat till 80st.

1974 beslöts att ansöka om medlemskap i PRO och samtidigt ändrades namnet till Stenbrohults PRO förening. Hugo Larsson fortsatte som ordf. Medlemsantalet ökade snabbt till 140st och verksamheten utökades betydligt med en hel del olika aktiviteter. Ett flertal medlemmar deltog i olika föreningskurser i Gysinge, riksorganisationens folkhögskola för utbildning. Många gick också på distriktets olika kurser med utbildning i föreningskunskap mm. Och kunde därmed deltaga mer aktivt i föreningsarbetet.

1986 blev Erik Lundström ordf. och under 80- talet så var vi så många medlemmar som 230st.

1994 den 17/9 firades 40års jubileum i Urania Diö. Med ett stort antal inbjudna både ifrån PRO riks, PRO Kronoberg, Älmhults kommun, ABF samt kringliggande PRO föreningar. Totalt 130 personer deltog i festligheten.