Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Stenbrohult

Övriga funktionärer

Övriga funktionärer för utom själva styrelsen är

Medlemsansvarig

Ann-Christine Helgesson tel. 073-042 04 65
Karin Carlsson tel. 070-765 46 95

Studieorganisatör

Jan-Åke Petersson tel. 070-620 64 97

Ombud i samorganisationen

Kerstin Burman tel. 070-247 84 10 ordinarie
Laila Käll tel. 070-311 91 63 Ersättare

Represetanter i kommunala pensionärsrådet KPR

Ingrid Hallengren tel. 070-376 41 54 Ordinarie
Laila Käll tel. 070-311 91 63 Ersättare

Konsumentombud

Vakant

Program kommitté

Ingrid Hallengren tel. 070-376 41 54
Laila Käll tel. 070-311 91 63

Lotteriansvarig

Ann-Christine Helgesson tel. 073-042 04 65

Trafikombud

Håkan Gustafsson tel. 070-552 45 34 Ordinarie
Jan-Åke Petersson tel. 070-620 64 97 Ersättare

ABF ombud

Kerstin Burman tel. 070-247 84 10

Hemsideansvarig

Jan-Åke Petersson tel. 070-620 64 97

Valberedning

Samankallande
Kurt Henriksson tel. 073-180 95 63
Inger Hallengren tel. 070-652 15 14
Anita Olsson tel. 073-838 89 12

Revisorer

Anne-Marie Lindström Ordinarie
Anita Winslott Ordinarie
Kurt Henriksson Ersättare
Ann-Marie Persson Ersättare