Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Eldsberga


Så bildades PRO Eldsberga 1972.

Vår historia - Historik

Den 15 januari 1972 inbjöd Lions Club Eldsberga pensionärer i
Trönninge, Eldsberga och Tönnersjö till kommunalhuset för att
bilda en pensionärsförening varvid Lions Club Eldsberga överlämnade
800 kronor som startkapital.
På mötet valdes en interim styrelse bestående av fem personer.
Denna styrelse fick förbereda och utarbeta förslag till stadgar samt
att utarbeta en inbjudan.

Lördagen den 26 februari 1972 samlades ungefär 140 personer
i kommunalhuset för att bilda en PRO-förening. Distriktets ordförande
Oskar Larsson och sekreterare Frans Walbäck redogjorde om föreningens
syfte och ändamål.
Vid bildandet inskrev sig ett 130-tal personer. Ett år efter var
medlemsantalet 165.

Orföranden under åren har varit.
1972 Oskar Andrén
1973-1974 Karl V Nilsson
1975-1976 Oskar Svensson
1977-1984 Bonde Johansson
1985-1990 Bror Rosenqvist
1991-1996 Sven Bengtsson
1997-2000 Lennart Alm
2001-2004 Thore Dimfelt
2005-2010 Ingrid Åkesson
2010-2024 Karl-Erik Lövdahl
2024- Bo Walhed

Aktiviteter
Föreningen bildade en sånggrupp 1972, som fortfarande är aktiv
med 20 medlemmar. Vidare bildades en gymnastikgrupp vilken
senare övergick till seniordans, men blivit nerlagd av för få
deltagare.

1991 bildades en bouleverksamhet som har ett 50-tal aktiva
spelare, vilka tränar och spelar på vår fina boulebana i Eldsberga
under sommarhalvåret (vintertid i Boulehallen Halmstad).
Boulespelarna är även mycket aktiva i seriesammanhang där vi
har två lag representerade.

Senaste åren har ett 30-tal medlemmar spelat Canasta på
Hemgården i Eldsberga men numera spelas Canastan i
Trönninge IF:s klubblokal.

Från föreningens början har anordnats sillfest, kalkonfest och
julfest, vilket har blivit en uppskattad tradition även på 2000-talet.

Föreningen har under åren varit aktiv med att anordna studiecirklar,
där vi läst om olika landskap i södra Sverige, dit sedan resor
har gjorts. Under 2012 lästes det om Öland som besöktes med en
fyradagars resa. Vidare har studiebesök gjorts på olika
företag och platser viket har varit mycket uppskattat.

Det är styrelsens förhoppning att det skall finnas en positiv
anda i föreningen, då vi lättare kan nå våra mål och få ett bra
slutresultat på den tid som vi lägger ner för medlemmarna.

Hjälp till ovanstående historik har varit Gunnel Andersson.