Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Dalarna

Måldokumentet

Medlemsraketen 2022

Ett samarbete mellan PRO:s föreningar, distrikt och rikskansli. Raketarbetet skapar möjligheter till inflytande och inspiration, distrikten tar så stor del i detta som de vill, kan och orkar med.

Effektmål:
Att bli en starkare organisation genom att bli fler medlemmar

Syfte:

• Att möjliggöra en gemensam medlems och organisationsutveckling genom att skapa lättanvända och digitala verktyg och kanaler, forum och metoder.

• Att med lätthet kommunisera, inspirera och informera varandra tvärs över geografiska distrikts- och föreningsgränser.

• Att genom detta bli en snabbrörligare organisation.

Övergripande mål :

• Att med hjälp av återkommande och uppdaterade undersökningar och statistik skapa en 5-årsstrategi med överenskomna långsiktiga och kortsiktiga mätbara mål. Strategin ska användas för att utveckla medlemsvärvning och medlemskap, locka nya målgrupper och se till att de medlemmar vi har är nöjda

• Att gemensamt skapa en idébank med goda exempel

• Att tillsammans ta fram förenklande verktyg och rutiner som fungerar rikstäckande

• Att arbeta i en sammanhållen och tydlig form som blir lätt igenkänd och motsvarar våra konkurrenters metoder.

3 team ingår i raketen:

Raketforskare är förtroendevalda, en från varje distrikt.

Ett team som är med och bygger femårs-strategin, testar och utvecklar PRO Workplace samt tar fram andra hjälp-verktyg som ska vara användarvänliga för alla. Är med och stöttar Pilotföreningarna inne i vår sociala mediekanal. Samarbetar med Medlemsansvariga. Rapporterar till respektive distrikts styrelse med hjälp av raketens dokumentation.

Medlemsansvariga är utsedda av distrikten och kan vara både förtroendevalda och anställda.

De är med och bygger fem-årsstrategin. De ansvarar för att inspirera och kommunicera med distriktens föreningar, att föra ut arbetet och att ta tillbaka respons. De bidrar till strategin och till idébanken samt att stötta pilotföreningarna. Samarbetar med Raketforskarna. Rapporterar till respektive distrikts styrelse med hjälp av raketens dokumentation.

Pilotföreningarna är tio föreningar, med idéer om organisations- och verksamhetsutveckling. De tas ut i början av juni 2022

Dessa kommer övriga team i medlemsraketen att jobba med väldigt aktivt och stötta på alla sätt under 2022-2023. Pilotföreningarna skapar grunden för vår idébank och blir PRO:s inspirerande förebilder. Syftet med pilotföreningarna är att väcka lusten till organisations- och verksamhetsutveckling genom att uppmärksamma och stötta nya idéer. Att bygga en väl synlig idéebank genom att våra team jobbar aktivt med att synliggöra dem och genom att vi följer och visar upp de nominerade i tidningen och på sociala medier.

• En av de tio pilotföreningarna vinner priset ”Årets raketförening”

Priset årets raketförening kommer sedan att delas ut varje år för att fortsätta att uppmärksamma och uppmuntra till organisations- och verksamhetsutveckling