Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Dalarna
Raketen flyger

Brev till föreningarna från distriktet

Första brevet ut till föreningarna

Till alla ledamöter i styrelserna i Dalarna, juni 2022

Medlems- och organisationsutveckling 2022 – 2027

Nu är det stor satsning på medlems- och organisationsutveckling. På sidorna 2 – 3 i PRO informerar nr 5 finns en redogörelse vad som är på gång. Det här är en satsning som görs för att underlätta ert arbete i föreningarna, för att få mer hjälp av varandra och att vi i slutändan får fler medlemmar.

I raketprojektet är daladistriktet representerat av Viveka Morelius, tel. 070-495 42 43 som Raketforskare och Birgitta Olsson, tel. 073-413 19 95 är distriktets representant som medlemsansvarig. Behöver ni hjälp med 65-årsrapporterna kan ni vända er till oss eller till distriktet, tel. 0243-802 95 och i sista hand till medlemsservice på tel. 08-701 67 00.

För frågor om det ”digitala mallverktyget” skall ni kontakta pro@okidok.se.

Det som är aktuellt nu är:

  1. ”65-åringen”. Finns i Harald med alla som fyllt/fyller 65 år under första halvåret 2022. Finns kvar till den 9:e augusti. Till 65-åringarna finns en folder-mall som ni kan anpassa efter egna behov som att skriva in egen text och ändra avsändare till er förening. (se mer under digitalt mallverktyg.)

  2. Namninsamlingen för bättre pensioner Vi kommer att få tryckta medlemsvärvarfoldrar att ta med ut vid ”namninsamling”. 50 foldrar per förening. Foldern finns även inne i det digitala mallverktyget för de som vill skriva ut själva. För att stötta er i arbetet med namninsamlingen kommer en stor annonskampanj att starta på Facebook och Instagram denna eller nästa vecka. Kampanjen pågår fram till slutet av augusti.

  3. Digitalt mallverktyg Nu har vi startat upp ett digitalt mallverktyg för distrikt och föreningar. I det kan ni gå in och skriva ut material som till exempel rekryteringsfoldrar, program eller kallelser utifrån givna grafiska mallar. I vissa delar väljer ni innehåll själva, i andra är det fasta texter och bilder. Ni kommer oftast att kunna göra er förening till avsändare och alla bilder i verktyget är säkrade juridiskt i enlighet med bland annat GDPR. I första skedet har vi bara två mallar. Ett så kallat ”65-årsbrev” där ni kan fylla i egen text och avsändare och en politisk värvarfolder som ni kan ta med vid ”namninsamlingen”, se ovan. Gå in vi länken toolbox.okidok,se. Anv. namnet är er förenings e-postadress, och lösenordet är pro1942.


Allt det som vi skrivit om här finns klart och tydligt och mer förklarat om ni går in på pro.se/intranatet/medlemsutveckling. Här finns också länkar så det är lätt att komma direkt till resp. avsnitt.

Som ni märker arbetas det febrilt med nya sätt att få nya medlemmar på och till hösten förbereds det en höstkampanj som kommer att koncentreras runt den nationella friluftsdagen. En årligen rullande kampanj för ”Värva en vän” kommer också att startas så snart vi hinner.

Vår-sommarhälsningar med massor av energi för värvning och kongress från Birgitta Olsson och Viveka Morelius