Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

Verksamhetsberättelse

Här kan du läsa om vad vi gjorde under "pandemiåret" 2020.

Resa med PRO Torhamn och Balderbuss.

Resa med PRO Torhamn och Balderbuss. FOTO: Tommy Andersson

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsens sammansättning

Styrelsen har sedan årsmötet haft följande sammansättning.

 • Ordförande: Tommy Andersson
 • Kassör: Christina Tegelstam Åstrand
 • Sekreterare: Charlotte Jörgensen
 • Studieorganisatör: Ann-Sofie Ahlgren
 • Vice Ordförande: Gunnar Johannisson
 • Vice Sekreterare: Mia Andersson
 • Styrelseledamöter: Gunnar Johannisson, Lena Olsson och Mia Andersson
 • Styrelsesuppleanter: Eva Sydow, Inger Lind och Johnny Karlman
 • Föreningens revisorer: Bertil Olsson, Dorothy Olsson
 • Revisorssuppleant: Åke Schippert

Kommittéerna har haft följande sammansättning

 • Resekommitté: Monika Anglert och Inger Andersson
 • Kontaktombud: Styrelsen
 • Försäkringsansvarig: Monika Anglert
 • Annonsansvarig: Inger Lind och Charlotte Jörgensen
 • Kulturansvarig: Ann-Sofie Ahlgren
 • Marknadsrådet: Inger Lind och Tommy Andersson
 • Lotteriansvarig: Lena Olsson och Gunnar Johannisson
 • Bouleansvarig: Johnny Karlman och Bertil Olsson
 • Friskvårdsansvarig: Silja Schippert och Ann-Sofie Ahlgren
 • Hemsidesansvarig: Tommy Andersson och Charlotte Jörgensen
 • Medlemsmatrikelansvarig: Mia Andersson
 • Trafikansvarig: Johnny Karlman

Medlemmar

Vid årets början var vi 212 medlemmar. Vi har under året fått 13 nya medlemmar, 1 har avlidit och 8 medlemmar har begärt utträde eller avslutat medlemskapet av annan anledning. Vid årets slut var vi 216 medlemmar.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten. Ett ställdes in på grund av pandemin.

Medlemsmöten

Eftersom mycket fick ställas in på grund av pandemin har vi haft endast två protokollförda månadsmöten, en vårsupé och en grillfest..

 • Januari månadsmöte var vi nästan 70 deltagare. Vi hade besök av Linda Thelander-Månsson som berättade och visade hjärt- och lungräddning. Vi hade också information om studier, resor och om en del annat.

 • Den 12 februari hade vi vårt årsmöte som började med en parentation över medlemmar som avlidit under föregående år. Ordförande Tommy Andersson tände ett ljus och påbjöd en tyst minut. Därefter läste Ingegerd Ekelin en vacker dikt och Lasse Sandén sjöng en vacker sång. Det var stämningsfullt. Förhandlingarna skötte Roland Karlsson med den äran med god hjälp av sekreteraren Mia Andersson. Vi gick igenom verksamhetsberättelsen, ekonomin som är fortsatt god, förrättade valen med flera omval och två nyval - Charlotte Jörgensen som ny sekreterare och Ann-Sofie Ahlgren som ny studieorganisatör. Revisorerna hade godkänt redovisningen och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året. Ordföranden tackade Roland och fortsatte sedan med avtackning av ett antal personer för deras värdefulla arbete i PRO Torhamn. Det blev också en del information om resor, kommande aktiviteter, mm. Vi avslutade med en synnerligen uppskattad underhållning av Briggen Tre Bröder som sjöng, spelade, spexade och berättade historier på sin hemorts vilda tungomål.
 • Mars månadsmöte var den 13 mars och då hade vi besök av Camilla Jönsson från Karlskrona kommun som berättade om 1177 och alla möjligheter som finns där. Vi fick information om kommande resor där såväl vår endagarsresa till Skåne som resan till Budapest är fullbokade, men ordföranden kunde tipsa om resor som andra organiserar. Vår ekonomi är god och studiecirklarna pågår för fullt. Vi fick också veta att Samhällsföreningen har haft besök av kommunala tjänstemän och då diskuterat eventuell byggnation i Torhamn mm. Annat vi pratade om var att flera föreningar i Torhamn med omnejd samarbetat för att bland annat ta fram ett gemensamt program om vad som händer i Torhamn.
 • Den 11 mars hade vi årets vårbuffé. Den här gången var vi i Jämjö Folkets hus och som vanligt var det ett dignande matbord med flera sorters sill, köttbullar, pajer, omeletter och mycket annat. I stort sett allt var tillagat av våra duktiga medlemmar och det var ingen som gick hungrig från bordet. För underhållningen stod PRO-teserna – vår egen populära kör – som sjöng både vårvisor och annat. Dessutom bjöd körledaren Lasse på egen sång. Vi avslutade med lotteri och sedan sålde vi den mat som blev över så de som ville fick mat till dagen efter också.

 • Den 10/9 bjöd vi in våra medlemmar att istället för det inställda månadsmötet träffas vid grillen under bar himmel. Våra värdar och värdinnor fixade grill och korv och bröd och andra tillbehör och dukade upp vid vår fina badplats i Pettersvik i Torhamn. Det var många som hörsammade vår inbjudan och vi kunde räkna in närmare 50 personer som kom, många med egna stolar så vi kunde placera oss där vi ville i den fina skogsbacken. Det var många man inte hade träffat på länge och det märktes att det finns ett stort behov av den här sortens möten och kan man som idag träffas utomhus går det bra. Ordförande Tommy passade på att nämna vår vandring till Torhamns udde om ett par veckor, att vi inte vet hur det blir med vårt nästa månadsmöte och att studiecirklarna snart drar igång. Han nämnde också om ett möte som Samhällsföreningen haft med kommunen om byggplanerna i Torhamn.

Supékvällar

Vi hade planerat för två supékvällar, men på grund av pandemin blev det bara en.

 • PDet var ca 80 medlemmar från Torhamn som samlades i Torhamnsgården för att avnjuta kroppkakor som kokats av en del av våra duktiga medlemmar. De smakade lika bra som vanligt och det blev dessutom över så många kunde handla med sig några att ha som middag en annan dag. Vi hade också besök av Sonny Sandin som underhöll oss både medan vi lät kroppkakorna sjunka och när vi hade fått kaffe och goda kakor som en annan medlem hade bakat. Sonny hade ett tema Beatles och sjöng låtar från flera av deras album och hade arrangerat så det nästan lät som originalet. Han kompletterade dessutom med lite historik om gruppen. Vi kände igen de allra flesta låtarna och det var många hågkomster och minnen som dök upp.

Resor

Vi hade planerat för en dagsresa under våren, men den fick ställas in liksom den flerdagarsresa till Polen vår läs-och-res-grupp jobbat med. Vi försökte sedan arrangera vårens dagsresa under hösten istället, men även den fick ställas in på grund av pandemin.

Kurser och andra aktiviteter

Aktiviteter där PRO Torhamn har varit representerat eller arrangerat

 • Tommy har deltagit på ett antal ordförandekonferenser under året, samtliga via telefon eller video.
 • Jämjö Folkets Hus har ekonomiska problem och är ute till försäljning. Vi har genom Tommy och Gunnar deltagit vid ett par träffar och en uppvaktning hos politiker.

Cirkelverksamhet

På våren hade vi full aktivitet i våra cirklar och även till att börja med på hösten, men då kom nya restriktioner med anledning av pandemin så vi fick avsluta dem tidigare än tänkt. Följande cirklar hade vi igång:

 • Träslöjd
 • Släktforskning
 • Sång
 • Qigong
 • Läs o Res
 • Akvarellmålning

Boule

Boulen sysselsätter många av våra medlemmar och banorna på Korpakärr öppnades i slutet av mars. Förutom tävlingar är det träning varje vecka under sommaren. På grund av pandemin fick vi vara extra försiktiga, men allt sköttes på ett bra sätt.

Kultur och friskvård

 • Vi hade en filmkväll den 30 januari.
 • Torhamns föreningar i samverkan genomförde ett antal tipspromenader under våren Den 1 mars var det dags för den första av dem och Torhamns PRO stod som värd. Det var 20 personer som gick rundan och många som stannade kvar i Torhamnsgården och tog en fika.
 • Vi hade också en del stavgångar under våren efter att sittgympan hade avslutats. De avslutades den 15 juni.
 • Den 6 augusti hade PRO Torhamn en utflykt till Kristianopel med guidning av Roland Andersson. Drygt 25 pensionärer från Torhamn hade tagit sig till Kristianopel för att äntligen få träffa andra PRO:are och dessutom få lyssna på Roland Andersson som delade med sig av sina kunskaper om Kristianopel. Han kunde mycket och berättade på ett lättsamt sätt. Vi började vid hamnen och tog oss till norra bastionen och sedan tillbaka till hamnen där guidningen avslutades och där vi kunde sitta med vårt medhavda fika och umgås en stund.
 • Den 29/9 gjorde PRO Torhamn en vandring på Torhamns udde. Vi var nästan 30 personer som samlades vid militäranläggningen för en promenad bort till fågelstationen. Där fanns Rolf Larsson som delade med sig av sina stora kunskaper om fåglar. Han visade oss ett antal olika fåglar som var ringmärkta eller skulle bli det. Han visade också hur man kunde skilja mellan hannar och honor och hur man kunde se om det var en årsunge eller en äldre fågel. Det kom också frågor om fåglars åldrar, hur och vart de flyttar, hur de hittar tillbaka till samma plats år efter år mm och Rolf kunde svara på alla frågor mer eller mindre utförligt. Vi fick också följa med till fångstnäten och se hur själva fångsten gick till. Sedan fortsatte vi vår promenad på udden och stannade för fika där vi hade sällskap av korna som var ganska nyfikna på oss. Vi kunde också njuta av det fantastiskt fina vädret, det är sällan det är sol och vindstilla på udden.
 • Under hösten arrangerade Torhamns föreningar i samverkan ytterligare promenader och bjöd in samtliga i Torhamn att delta två gånger i veckan och PRO stod för några av dem. Det var tyvärr dålig uppslutning så vi avslutade promenaderna efter några veckor.
 • Den 21 oktober hade PRO en riksomfattande friluftsdag och självklart var PRO Torhamn med. Vi träffades på idrottsplatsen i Korpakärr och grillade korv, gick tipspromenad, fikade och inte minst umgicks. Det var risk för regn på eftermiddagen, men är det något som hindrar våra medlemmar att komma? Nejdå, utan det var väldigt många medlemmar som kom från när och fjärran och stämningen var på topp. Det märks att många saknar den här typen av aktivitet där man kan träffas på säkert sätt. Våra värdar och värdinnor hade handlat 100 korvar med bröd och alla gick åt. De hade dessutom fixat kaffe och bakat kakor och det var också synnerligen uppskattat. När korvarna var slut fanns en tipspromenad med lite kluriga frågor och det var några lyckliga vinnare som belönades med trippelskrapslotter.

Remisser mm

 • På PRO:s kongress 2018 lyftes i en motion frågor rörande PRO:s organisation. Kongressen fattade beslut om att tillsätta en organisationsutredning som har skickets ut på remiss till avdelningar och distrikt. PRO Torhamn har skrivit ett svar på remissen och skickat till riks.
 • Sedan den 20 maj har vi en ny hemsida och den gamla är då borta. Den nya var helt tom på vårt material och det blev en hel del arbete med att lägga in vårt material. Efter några veckor hade vi i alla fall kommit ifatt.
 • Karlskrona kommun ska ta fram en översiktsplan 2050. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar var och hur ny bebyggelse och nya verksamheter kan tillkomma och en stor mängd andra frågor som rör den fysiska planeringen. Alla medborgare, föreningar och andra får yttra sig och Torhamns PRO har skickat in ett svar som vi kallade ”Leva som äldre i Torhamn”

Slutord

Det här året har inte varit likt något annat år. Styrelsen ser tillbaka på ett år där mycket av det vi planerat fick ställas in, men där vi ändå lyckades genomföra en del aktiviteter.

I början av året var allt som vanligt, men i mars slog pandemin covid-19 till med full kraft och det kom restriktioner från myndigheterna som gjorde att alla våra medlemsmöten från april och resten av året fick ställas in. Alla resor fick också ställas in och våra studiecirklar fick avbrytas i förtid under hösten eftersom det blev ännu hårdare restriktioner då. Vi kunde ändå genomföra i stort sett alla studiecirklar, bouleträningar och en del andra utomhusaktiviteter under sommaren och hösten, men vi saknar naturligtvis våra månadsmöten och julbordet som inte kunde genomföras.

Vårt medlemsantal steg ytterligare något under året och vi hade som mest 223 medlemmar som tyvärr sjönk något vid årsskiftet.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, mötesvärdar, cirkelledare, reseledare, och till alla som har gjort vår verksamhet möjlig. Dessutom tackar vi alla sponsorer som under året med stor generositet stöttat PRO Torhamn med gåvor till våra lotterier.