Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

Vår historia

PRO Torhamn bildades den 17 april 1971. Det skedde vid en sammankomst i pensionärshemmet. Distriktsordförande Gösta Grönqvist hälsade välkomna och redogjorde för organisationens syfte och ändamål. Han poängterade att PRO är politiskt obunden samt neutral till religiösa samfund och nykterhetsorganisationer. Vidare framförde Grönqvist att föreningsverksamheten skall byggas på kamratskap, hjälpsamhet, meningsfulla fritidsaktiviteter samt ha god kontakt med kommunens olika styrelser och nämnder.

Föreningens första styrelse

 • Ordförande: Ivar Friberg
 • Vice ordförande: Olof Mårtensson
 • Sekreterare: Karin Persson
 • Vice sekreterare: Henning Persson
 • Kassör: Artur Widerström
 • Ledamot: Josef Karlsson
 • Studieorganisatör: Olof Niklasson
 • Suppleant: Märta Larsson
 • Suppleant: Rosa Persson
 • En rese- och kaffekommitté bildades också.

Årsavgiften till föreningen fastställdes till 10 kr/år.
1972 invigdes Torhamnsgården som sedan dess varit PRO:s hemvist.

Ordföranden

Följande personer har varit ordförande genom åren:

 • Ivar Friberg 1971–1972
 • Olof Mårtensson 1972–1982
 • Runo Lilja 1983–1987
 • Einar Barbus 1988–1991
 • Evert Carlsson 1992–1995
 • Egon Odqvist 1996–1999
 • Ingvar Sjöström 2000–2001
 • Sven Nilsson 2002
 • Kerstin Olsson 2003–2007
 • Sven Nilsson 2008
 • Roland Karlsson 2009–2012
 • Monika Anglert 2013–2018
 • Tommy Andersson 2019-

Medlemsutveckling

1972 hade medlemsantalet ökat från 23 till 58 medlemmar och 1976 blev Rudolf Friström, på sin 90-årsdag, föreningens första hedersmedlem.

2001 hade antalet medlemmar ökat till 94 och 10 år senare till 132. Då blev Torhamns PRO utsedd till Karlskronas bästa förening att värva medlemmar.

Idag (2021) är vi över 200 medlemmar vilket vi är mäkta stolta över. De flesta bor naturligtvis i Torhamn, men eftersom vi har så bra verksamhet har vi stödmedlemmar från många andra platser.

Medlemsmöten

Våra medlemsmöten som vi har en gång varje månad utom på sommaren är välbesökta och har alltid varit det. Vid vårt 30-årsjubileum 2001 var vi ca 60 deltagare på varje träff och då var vi drygt 90 medlemmar. I dagsläget är vi nästan 80 medlemmar i genomsnitt varje gång och vid några tillfällen är vi betydligt flera och då har vi hyrt Jämjö Folkets hus eftersom Torhamnsgården inte rymmer så många.

Vi har i stort sett alltid underhållning i form av levande musik eller en intressant föreläsare. Vi har även julbord, kroppkakefester, auktion och andra evenemang som alltid är mycket uppskattade.

Resor

Ett annat mycket uppskattat inslag i vår verksamhet är – och har alltid varit – resorna. De går alltid med buss och vi har haft bra reseföretag som hjälpt oss att arrangera resorna. Vi arrangerar numera en flerdagarsresa – ofta till utlandet – flera dagsresor till närliggande resmål och någon julmarknadsresa. Vi har exempelvis varit i Danmark, Polen, Ungern, Finland, Gotland och på flera ställen i Blekinge naturligtvis, men även i Skåne och Småland.

Cirkelverksamhet

Våra studiecirklar är mycket populära. Vi har haft många genom åren med god uppslutning. De senaste åren har vi haft sittgympa, släktforskning, akvarellmålning, qigong, digitant (datakunskap), ensamhet, träslöjd, läs och res, trafikkunskap och körsång. Tidigare år har vi dessutom haft halmslöjd, rotbygd (se PRO Torhamns hemsida), stickcafé, datorkurser mm.

Alla kurser sker i samarbete mad ABF som bidrar med visst material.

Boule

Boulen har under åren vuxit och blivit en stor del av vår verksamhet. Det började 1999 i liten skala med eldsjälarna Arnold Bergqvist och Nils Ekander. Vi har blivit kommunmästare ett antal år och även vunnit ett stort antal priser.

Vi håller till på Korpavallen i Torhamn där vi har gjort i ordning ett antal banor. Det är träningar ett par gånger i veckan under vår sommar och höst, men på vintern är vi i inomhushallen i Rosenholm.

Kultur och friskvård

Vi har sittgympa och qigong både vår och höst och även promenader, I samband med gökotta har vi tipspromenader och det blir då även korvgrillning.

Senare år har vi visat filmer några gånger per år. Vi har också arrangerat danser.

Vår kör Proteserna under ledning av Lasse Sandén har vuxit under några år och underhåller oss flera gånger varje år. De uppträder också även i andra sammanhang och är mycket uppskattade.

Vi ställer alltid upp när PRO arrangerar veteranvetarna och vi har gått vidare från kommunnivå till distriktsnivå vid något tillfälle.